LET-GESB103
Middeleeuwen I
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB103
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. M.L.M. van Berkel
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Betjes
Overige cursussen docent
Docent
C.E.J. Hoijinck, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. K. Ihnat
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.E.J. Manders
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
 • de hoofdlijnen en kernbegrippen van de politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis van de Middeleeuwen in Oost en West te beschrijven en met elkaar in verband te brengen;
 • je kennis van en inzicht in deze geschiedenis in te zetten bij de beantwoording van door de docent aangereikte studieopdrachten;
 • de basisvaardigheden van een historicus zelfstandig toe te passen en er op te reflecteren, meer in het bijzonder
  • het zoeken, selecteren en met een kritische en onderzoekende houding verwerken van literatuur, bronnen en bibliografische hulpmiddelen
  • het samenvatten en analyseren van (academische) literatuur en bronnen
  • het opbouwen van een in correct Nederlands geschreven academische tekst
  • de verworven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk tot uitdrukking te brengen, in correct Nederlands
Inhoud

De vier tijdvakcursussen in het eerste jaar hebben een dubbele functie in het curriculum. Enerzijds wordt uit hoorcolleges en handboek basiskennis over de geschiedenis van de vroege Oudheid tot heden verworven. In deze cursus staan de belangrijkste concepten, ontwikkelingen, personen en gebeurtenissen van de late oudheid tot de vroege middeleeuwen centraal. Anderzijds worden basisvaardigheden van de historicus besproken en geoefend in werkcolleges en leertaken.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen

100%
schriftelijk tentamen
Tentamen gelegenheden: PER 3, PER 4
Minimum cijfer: 5,5
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016
Reader
Online danwel op papier (Dictatencentrale)
Uitgever:Dictatencentrale
Boek
ISBN:9780190064617
Titel:Medieval Europe: A Short History
Auteur:Judith M. Bennett and Sandy Bardsley
Uitgever:Oxford University Press
Druk:12
Kosten:65,00

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (CIRRUS)
Weging100
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5