LET-GESB105
Nieuwe Tijd I
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB105
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. mr. E.J. Baakman
Overige cursussen docent
Docent
R.M. Moes, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.T.D. Muurling
Overige cursussen docent
Docent
J.E. den Oudsten, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.D.R. Raeymaekers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
 • de hoofdlijnen en kernbegrippen van de politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis van de Nieuwe Tijd te beschrijven en met elkaar in verband te brengen;
 • je kennis van en inzicht in deze geschiedenis in te zetten bij de beantwoording van door de docent aangereikte studieopdrachten;
 • de basisvaardigheden van een historicus zelfstandig toe te passen en er op te reflecteren, meer in het bijzonder
  • het zoeken, selecteren en met een kritische en onderzoekende houding verwerken van literatuur, bronnen en bibliografische hulpmiddelen
  • het samenvatten en analyseren van (academische) literatuur en bronnen
  • het opbouwen van een in correct Nederlands geschreven academische tekst
  • de verworven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk tot uitdrukking te brengen, in correct Nederlands
Inhoud
De vier tijdvakcursussen in het eerste jaar hebben een dubbele functie in het curriculum. Enerzijds wordt uit hoorcolleges en handboek basiskennis over de geschiedenis van de vroege Oudheid tot heden verworven. De cursus Nieuwe Tijd begint rond het jaar 1500 met de Reformatie en de ontdekkingsreizen die Europa blijvend zouden beïnvloeden. Ontwikkelingen op politiek (staatsvorming; absolutisme), cultureel (Verlichting; Wetenschappelijke Revolutie) en economisch (globalisering; de levens van gewone mensen) vlak staan centraal. De cursus eindigt rond het jaar 1800 met Napoleon en de Industriële Revolutie. Nieuwe Tijd I richt zich in het bijzonder op staatsvorming, hervormingen op religieus vlak en de opkomst van een globale economie. Anderzijds worden basisvaardigheden van de historicus besproken en geoefend in werkcolleges en leertaken.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:A History of Western Society Since 1300
Auteur:John McKay et al.
Uitgever:Boston 2017
Druk:12
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016
Reader
Online via Brightspace

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (CIRRUS)
Weging100
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5