LET-GESB106
Early Modern History II
Course infoSchedule
Course moduleLET-GESB106
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; History;
Lecturer(s)
PreviousNext 4
Lecturer
dr. C.J. van Bochove
Other course modules lecturer
Lecturer
C.R.C.M. van den Eijnden
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. D.B.G.W. Lyna
Other course modules lecturer
Examiner
dr. D.D.R. Raeymaekers
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. D.D.R. Raeymaekers
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 2-PER 3  (02/11/2020 to 04/04/2021)
Starting block
PER 2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
 • de hoofdlijnen en kernbegrippen van de politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis van de Nieuwe Tijd te beschrijven en met elkaar in verband te brengen;
 • je kennis van en inzicht in deze geschiedenis in te zetten bij de beantwoording van door de docent aangereikte studieopdrachten;
 • de basisvaardigheden van een historicus zelfstandig toe te passen en er op te reflecteren, meer in het bijzonder
  • het zoeken, selecteren en met een kritische en onderzoekende houding verwerken van literatuur, bronnen en bibliografische hulpmiddelen
  • het samenvatten en analyseren van (academische) literatuur en bronnen
  • het opbouwen van een in correct Nederlands geschreven academische tekst
  • de verworven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk tot uitdrukking te brengen, in correct Nederlands
Content
De vier tijdvakcursussen in het eerste jaar hebben een dubbele functie in het curriculum. Enerzijds wordt uit hoorcolleges en handboek basiskennis over de geschiedenis van de vroege Oudheid tot heden verworven. De cursus Nieuwe Tijd begint rond het jaar 1500 met de Reformatie en ontdekkingsreizen die Europa blijvend zouden beïnvloeden. Ontwikkelingen op politiek (staatsvorming; absolutisme), cultureel (Verlichting; Wetenschappelijke Revolutie) en economisch (globalisering; de levens van gewone mensen) vlak staan centraal. De cursus eindigt rond het jaar 1800 met Napoleon en de Industriële Revolutie. Nieuwe Tijd II richt zich in het bijzonder op de wetenschappelijke revolutie en de Verlichting, het dagelijks leven van gewone mensen, en het tijdperk van de grote politieke revoluties. Anderzijds worden basisvaardigheden van de historicus besproken en geoefend in werkcolleges en leertaken.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Book
In de cursussen Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd gebruiken we het handboek van John McKay et al., A History of Western Society, Combined volume (12de druk, 2017). Deze editie is momenteel het best verkrijgbaar in de handel. Merk op dat er recent een nieuwe editie van dit handboek is verschenen: Wiesner-Hanks et al., A History of Western Society (13de druk, 2020). Ook deze nieuwe editie mag je gebruiken, maar is mogelijk duurder en/of (nog) niet verkrijgbaar. Tenslotte bestaat van die nieuwe editie ook een ingekorte versie: Wiesner-Hanks et al., A History of Western Society Since 1300 (13de druk, 2020). Ook deze ingekorte versie mag je gebruiken, maar is mogelijk duurder en/of nog niet verkrijgbaar.
Title:A History of Western Society
Author:John McKay et al.
Publisher:Boston 2017
Edition:12
Book
Title:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Author:J. Kamp et al.
Publisher:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016
Reader
Online via Brightspace

Instructional modes
At-home PER2 gel1
Attendance MandatoryYes

At-home PER3 gel2
Attendance MandatoryYes

At-home PER3 gel2
Attendance MandatoryYes

Lecture

Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Written Exam (AT HOME)
Test weight70
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Skills Exam (AT HOME)
Test weight30
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 2, Block PER 3

Minimum grade
5,5