LET-GESB106
Nieuwe Tijd II
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB106
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
E.J. Baakman
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.M. Baars
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.T. Broersma
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J. van Lottum
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.B.G.W. Lyna
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
 • de hoofdlijnen en kernbegrippen van de politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis van de Nieuwe Tijd te beschrijven en met elkaar in verband te brengen;
 • je kennis van en inzicht in deze geschiedenis in te zetten bij de beantwoording van door de docent aangereikte studieopdrachten;
 • de basisvaardigheden van een historicus zelfstandig toe te passen en er op te reflecteren, meer in het bijzonder
  • het zoeken, selecteren en met een kritische en onderzoekende houding verwerken van literatuur, bronnen en bibliografische hulpmiddelen
  • het samenvatten en analyseren van (academische) literatuur en bronnen
  • het opbouwen van een in correct Nederlands geschreven academische tekst
  • de verworven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk tot uitdrukking te brengen, in correct Nederlands
Inhoud
De vier tijdvakcursussen in het eerste jaar hebben een dubbele functie in het curriculum. Enerzijds wordt uit hoorcolleges en handboek basiskennis over de geschiedenis van de vroege Oudheid tot heden verworven. De cursus Nieuwe Tijd begint rond het jaar 1500 met de Reformatie en ontdekkingsreizen die Europa blijvend zouden beïnvloeden. Ontwikkelingen op politiek (staatsvorming; absolutisme), cultureel (Verlichting; Wetenschappelijke Revolutie) en economisch (globalisering; de levens van gewone mensen) vlak staan centraal. De cursus eindigt rond het jaar 1800 met Napoleon en de Industriële Revolutie. Nieuwe Tijd II richt zich in het bijzonder op de wetenschappelijke revolutie en de Verlichting, het dagelijks leven van gewone mensen, en het tijdperk van de grote politieke revoluties. Anderzijds worden basisvaardigheden van de historicus besproken en geoefend in werkcolleges en leertaken.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
In de cursussen Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd maken we gebruik van het handboek van John McKay et al., A History of Western Society Since 1300 (12de druk, 2017). Deze editie is momenteel het best verkrijgbaar in de handel. Merk op dat er recent een nieuwe editie van dit handboek is verschenen: Merry Wiesner-Hanks et al., A History of Western Society Since 1300 (13de druk, 2020). Ook deze nieuwe editie mag je gebruiken, maar is mogelijk erg duur en/of (nog) niet verkrijgbaar. Verder mag je desgewenst ook gebruik maken van John McKay et al., A History of Western Society, Combined Volume (12de druk, 2017).
Titel:A History of Western Society
Auteur:John McKay et al.
Uitgever:Boston 2017
Druk:12
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016
Reader
Online via Brightspace

Werkvormen
At-home PER 3 gel2
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER gel1
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5