LET-GESB107
Nieuwste Tijd I
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB107
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
E.J. Baakman
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Docent
V.M.E. Driessen, MA
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. W.J.H. Furn�e
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3  (31-01-2022 t/m 10-04-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
 • de hoofdlijnen en kernbegrippen van de politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis van de Nieuwste Tijd te beschrijven en met elkaar in verband te brengen;
 • je kennis van en inzicht in deze geschiedenis in te zetten bij de beantwoording van door de docent aangereikte studieopdrachten;
 • de basisvaardigheden van een historicus zelfstandig toe te passen en er op te reflecteren, meer in het bijzonder
  • het zoeken, selecteren en met een kritische en onderzoekende houding verwerken van literatuur, bronnen en bibliografische hulpmiddelen
  • het samenvatten en analyseren van (academische) literatuur en bronnen
  • het opbouwen van een in correct Nederlands geschreven academische tekst
  • de verworven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk tot uitdrukking te brengen, in correct Nederlands
Inhoud
De vier tijdvakcursussen in het eerste jaar hebben een dubbele functie in het curriculum. Enerzijds verwerft de student uit hoorcolleges en handboek basiskennis over de geschiedenis van de vroege Oudheid tot heden. In de cursus Nieuwste Tijd 1 maakt de student kennis met de belangrijkste concepten, ontwikkelingen, personen en gebeurtenissen die betrekking hebben op de periode van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog: van het succes van de natiestaat tot de industriĆ«le revolutie. Anderzijds werkt de student in werkcolleges en aan de hand van leertaken actief aan het verwerven van de basisvaardigheden van de historicus.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
In de cursussen Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd maken we gebruik van het handboek van John McKay et al., A History of Western Society Since 1300 (12de druk, 2017). Deze editie is momenteel het best verkrijgbaar in de handel. Merk op dat er recent een nieuwe editie van dit handboek is verschenen: Merry Wiesner-Hanks et al., A History of Western Society Since 1300 (13de druk, 2020). Ook deze nieuwe editie mag je gebruiken, maar is mogelijk erg duur en/of (nog) niet verkrijgbaar. Verder mag je desgewenst ook gebruik maken van John McKay et al., A History of Western Society, Combined Volume (12de druk, 2017).
Titel:A History of Western Society Since 1300
Auteur:John McKay et al.
Uitgever:Boston 2017
Druk:12
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016
Reader
Uitgever:Dictatencentrale

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (CIRRUS)
Weging100
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5