LET-GESB108
Nieuwste Tijd II
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB108
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
J.F. Bant, MA
Overige cursussen docent
Docent
M.J. Barkema, MA
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. W.J.H. Furn�e
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Hoetink
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J. Kok
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 4  (08-04-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
 • de hoofdlijnen en kernbegrippen van de politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis van de Nieuwste Tijd te beschrijven en met elkaar in verband te brengen;
 • je kennis van en inzicht in deze geschiedenis in te zetten bij de beantwoording van door de docent aangereikte studieopdrachten;
 • de basisvaardigheden van een historicus zelfstandig toe te passen en er op te reflecteren, meer in het bijzonder
  • het zoeken, selecteren en met een kritische en onderzoekende houding verwerken van literatuur, bronnen en bibliografische hulpmiddelen
  • het samenvatten en analyseren van (academische) literatuur en bronnen
  • het opbouwen van een in correct Nederlands geschreven academische tekst
  • de verworven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk tot uitdrukking te brengen, in correct Nederlands
Inhoud

De vier tijdvakcursussen in het eerste jaar hebben een dubbele functie in het curriculum. Enerzijds wordt uit hoorcolleges en handboek basiskennis over de geschiedenis van de vroege Oudheid tot heden verworven. In deze cursus worden de belangrijkste concepten, ontwikkelingen, personen en gebeurtenissen van de Nieuwste Tijd besproken, van de Eerste Wereldoorlog tot 9/11: van consumentenmaatschappij tot anti-occidentalisme. Anderzijds worden basisvaardigheden van de historicus besproken en geoefend in werkcolleges en leertaken.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
In de cursussen Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd maken we gebruik van het handboek van John McKay et al., A History of Western Society (12de druk, 2017). De volgende versies mag je gebruiken: John McKay et al., A History of Western Society, Volume 2 (12de druk, 2017). John McKay et al., A History of Western Society since 1300 (12de druk, 2017). John McKay et al., A History of Western Society, Combined Volume (12de druk, 2017). De 12de druk uit 2017 is momenteel het best verkrijgbaar in de handel. Ook is het boek tweedehands verkrijgbaar. Merk op dat er recent een nieuwe editie van dit handboek is verschenen: Merry Wiesner-Hanks et al., A History of Western Society Since 1300 (13de druk, 2020). Ook van deze nieuwe editie mag je bovengenoemde versies gebruiken, maar deze zijn mogelijk erg duur en/of (nog) niet verkrijgbaar.
Titel:A History of Western Society Since 1300
Auteur:John McKay et al.
Uitgever:Boston 2017
Druk:12
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016
Reader
Uitgever:Dictatencentrale

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (CIRRUS)
Weging100
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5