LET-GESB110
Nederlandse Geschiedenis
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB110
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 2
Examinator
prof. dr. M.E.B. Derks
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.E.B. Derks
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.E.B. Derks
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. M.E.B. Derks
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • de hoofdlijnen van de politieke, sociale, economische en culturele geschiedenis van Nederland toe te lichten en in samenhang te beschrijven.
  • enkele belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke debatten rond thema’s over de ‘Nederlandse identiteit’ toe te lichten en te beschrijven.
  • de verworven kennis en inzichten toe te passen op een aangedragen vraagstuk.
Inhoud
Als aanvulling op de vier tijdvakcursussen en de cursus Globalisering in het eerste jaar, waarin een overzicht van de Europese en wereldgeschiedenis wordt gepresenteerd, komen in deze cursus de belangrijkste ontwikkelingen, personen en gebeurtenissen van de Nederlandse geschiedenis aan de orde. Ook kijken we naar veelgebruikte concepten om die geschiedenis te benaderen, te duiden en te verklaren. Verder verkennen we hoe Nederlandse geschiedenis onderdeel is van enkele belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke debatten die gaan over wat de ‘Nederlandse identiteit’ wel of niet is. Gebruikmakend van de historische kennis uit deze cursus worden in blok 3 basisvaardigheden geoefend in het historisch werkstuk, dat thema’s uit de Nederlandse geschiedenis uitdiept.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9789035131989
Titel:Een beknopte geschiedenis van Nederland
Auteur:James Kennedy
Uitgever:Amsterdam: Bert Bakker, 2017

Werkvormen
At-home PER 2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER 3 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5