LET-GESB111
Geschiedfilosofie
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB111
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Betjes
Overige cursussen docent
Docent
V.M.E. Driessen, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.G.M.W. Riswick
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B. Roest
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 4  (11-04-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • belangrijke dilemma’s op geschiedfilosofisch terrein en de bijbehorende begrippen, ideeën, argumenten en problemen toe te lichten;
  • de verworven kennis en inzichten toe te passen in analyses van handboeken en wetenschappelijke teksten;
  • als historicus positie te kiezen ten aanzien van de bestudeerde dilemma’s en die positie adequaat over het voetlicht te brengen in discussies en in mondelinge en schriftelijke rapportages.
Inhoud
Deze cursus beoogt de studenten in het eerste jaar een initiële introductie te geven op de manieren waarop historici, geschiedfilosofen, wetenschapsfilosofen en anderen hebben gereflecteerd op de aard en de methoden van geschiedkundige kennis, ze aanknopingspunten te geven om deze geschiedfilosofische inzichten toe te passen in analyses van handboeken en wetenschappelijke teksten en daarin een eigen positie te bepalen. De cursus is opgezet als een combinatie van 7 hoorcolleges en zeven werkcolleges. Daarin wordt ondermeer ingegaan op het onderscheid tussen analytische en substantiële geschiedfilosofie, vormen van politieke, materiële, esthetische en epistemologische omgang met het verleden, de problematiek van historische ervaring en historisch trauma en aanverwante onderwerpen. Binnen de cursus wordt gebruik gemaakt van een toegankelijk handboek: Herman Paul, Als het verleden trekt: kernthema’s in de geschiedfilosofie (Den Haag: Boom Lemma, 2014/2016).
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Geen.

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Als het verleden trekt: kernthema’s in de geschiedfilosofie
Auteur:Herman Paul
Uitgever:Den Haag: Boom Lemma, 2014/2016

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5