LET-GESB2101
Onderzoekslaboratorium
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB2101
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 4
Coördinator
dr. A.M.G. Arnout
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.M.G. Arnout
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.M.G. Arnout
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.M.G. Arnout
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • binnen het aangereikte thema van de werkgroep een relevante, goed afgebakende en verklarende onderzoeksvraag op te stellen;
  • onder begeleiding van de docent relevante historiografie rond dit thema te verwerken;
  • onder begeleiding van de docent in een archief bronnenmateriaal te verzamelen met gebruikmaking van de overzichten en inventarissen van het archief;
  • bronnenkritiek toe te passen bij de analyse van bronnen;
  • passende onderzoeksmethoden toe te passen bij de analyse van bronnen;
  • mondeling en schriftelijk, in correct Nederlands, verslag te doen van het onderzoek in de vorm van een wetenschappelijk betoog voorzien van een heldere argumentatiestructuur en adequate annotatie;
  • adequaat feedback te geven op de argumentatie en het betoog van medestudenten en, mede aan de hand van het schrijfdossier, feedback op je eigen werk te verwerken.
Inhoud
In de cursus Onderzoekslaboratorium staan historische bronnen en de wetenschappelijke methoden waarmee historici bronnen analyseren centraal. In de eerste weken van de cursus maak je intensief nader kennis met de bronnen en methoden die voor het onderwerp van jouw werkgroep in het bijzonder relevant zijn. Ook verdiep je je, mede op basis van door de docent aangedragen literatuur, in het wetenschappelijke debat over dit onderwerp. Vervolgens voer je een klein archiefonderzoek uit en doe je hier mondeling en schriftelijk verslag van.

Welke bronnen je gaat bestuderen en welke vragen je gaat beantwoorden, ligt niet bij voorbaat vast. Ieder jaar worden door de docenten een aantal onderwerpen gekozen; aan ieder onderwerp zijn specifieke archiefbronnen gekoppeld. Wat wel vast ligt, is de geografische locatie van het onderzoek; meestal betreft dat Nijmegen en omstreken, waar de 2000 jaar oude geschiedenis zijn sporen heeft nagelaten. Het onderzoekslaboratorium wordt afgesloten met een mondelinge en schriftelijke presentatie van je bevindingen. Het werkstuk maakt onderdeel uit van het schrijfdossier.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.,
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Presentatie
Weging20
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging80
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5