LET-GESB2103
Historiografie
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB2103
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. R.M. Baars
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Betjes
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. W.J.H. Furnée
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. W.J.H. Furnée
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1  (30-08-2021 t/m 07-11-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • beschik je over elementaire kennis van de geschiedenis van de geschiedschrijving en inzicht in de continuïteiten en breuken tussen de premoderne vormen van geschiedschrijving en de moderne geschiedwetenschap,
  • beschik je over elementaire kennis van de voornaamste paradigma’s in de historiografie en de zeven belangrijkste kenmerken: doelstellingen, determinanten, thema’s, concepten, methoden, bronnen en stijl
  • ben je in staat de kenmerken van een paradigma in een historische publicatie te herkennen en op waarde te schatten;
  • ben je in staat mondeling en schriftelijk daarop te reflecteren;
  • ben je in staat in je werkgroep mede vorm te geven aan de discussie over specifieke vraagstukken.
Inhoud
Deze cursus biedt een inleiding in de geschiedenis van de geschiedschrijving (=historiografie) van de oudheid tot heden. In de eerste helft van de cursus verwerf je elementaire kennis van het historische denken en de geschiedschrijving tijdens de oudheid, de middeleeuwen/renaissance en de achttiende eeuw. In de tweede helft van de cursus verdiep je je kennis van de belangrijkste omslagmomenten en benaderingswijzen in de wetenschappelijke geschiedschrijving in de negentiende en vooral de late twintigste eeuw: de opkomst van het historisme, de doorbraak van de sociaal-economische geschiedenis, de ‘new cultural history’ en nieuwe benaderingen in de politieke geschiedenis. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.,
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016
Literatuur
Uitgever:Via Brightspace

Werkvormen
At-home PER2 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER 1

Minimum cijfer
6