LET-GESB2105
Gendergeschiedenis
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB2105
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.O. Oprel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Roelens
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. J. Roelens
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Roelens
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1  (31-08-2020 t/m 01-11-2020)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
• verbanden te leggen tussen gender en een aantal centrale historische thema's;
• historische voorbeelden te geven van opvattingen over seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid;
• de begrippen gender en intersectionaliteit uit te leggen en toe te passen;
• te reflecteren op het belang van genderanalyse voor het begrijpen van historische processen; 
• te reflecteren op het belang van een historische analyse voor het begrip van gender;
• op een elementair niveau historische bronnen vanuit een genderhistorisch perspectief te analyseren en interpreteren;
• aan de hand van een voorgestructureerd schema de verworven kennis, inzichten en vaardigheden samen te voegen in een logisch en helder opgebouwd betoog.
Inhoud

In deze cursus maken studenten geschiedenis kennis met een meer conceptuele benadering van de geschiedenis aan de hand van het concept gender. We kijken opnieuw naar een aantal grote thema’s uit de Europese geschiedenis vanuit dit genderperspectief, bespreken de waarde van zo’n perspectief voor het inzicht in deze historische ontwikkelingen. Voor studenten die het vak binnen de minor gender volgen is het een kennismaking met een historische benadering van gender, en wat zo’n benadering oplevert voor het nadenken over gender. Studenten maken eerst kennis met het concept gender; daarnaast leren ze in de loop van de cursus ook aanverwante begrippen kennen, zoals privé-openbaar, seksualiteit en verwantschap, lichaam en natuur, mannelijkheid, en intersectionaliteit. De cursus maakt onderdeel uit van het schrijfdossier; de cursus wordt afgesloten met het schrijven van een essay. In de werkgroepen wordt geoefend met het interpreteren van primair bronnenmateriaal vanuit een genderhistorisch perspectief.

De cursus maakt onderdeel uit van het schrijfdossier en wordt afgesloten met het schrijven van een essay. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Gender, Sex and the Making of Modern Europe. A History from the French Revolution to the Present Day
Auteur:Annette A. Timm and Joshua A. Sanborn
Uitgever:Bloomsbury Pubishing
Druk:2
Kosten:31,99
Boek
Titel: Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.,
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016
Reader
Titel:Gendergeschiedenis. Mannelijkheid en vrouwelijkheid in cultuur en politiek
Auteur:Geertje Mak (red.)
Uitgever:Cursusboek Dictatencentrale

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5