LET-GESB2109
Geschiedenis in actie: Methoden en technieken voor historisch onderzoek
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB2109
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
T.O. Delpeut, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Lak
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S.T.D. Muurling
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.T.D. Muurling
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.T.D. Muurling
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3  (29-01-2024 t/m 07-04-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • uit te leggen wat een historische onderzoeksmethode inhoudt en waarom historici voor specifieke methodes kiezen;
  • primaire bronnen en datasets kritisch te analyseren;
  • zelfstandig een kwantitatieve analyse, visuele en materiĆ«le analyse, tekst- en discoursanalyse, of transcriptie uit te voeren;
  • zowel je eigen analyse als die van medestudenten kritisch te evalueren en op basis van feedback te verbeteren;
  • schriftelijk de resultaten van je eigen analyse te presenteren.
Inhoud
Historici baseren hun onderzoek altijd op bronnen uit het verleden, of op daarvan afgeleide datasets. Maar hoe analyseer je deze bronnen en datasets precies? En welke methode is het meest geschikt om je onderzoeksvraag te beantwoorden? In deze cursus maak je kennis met vier cruciale methodes voor historisch onderzoek, en ga je vervolgens zelf aan de slag met twee van deze methodes. In de module Meten is weten leer je kwantitatieve methodes toepassen op grote datasets; in de module Tastbaar verleden leer je met behulp van de visuele en materiĆ«le methode om afbeeldingen en objecten te analyseren; in de module Het verhaal van het verleden leer je historische teksten te bevragen middels tekst- en discoursanalyse; en de module Oud schrift lezen bekwaamt je in de paleografie. Na twee inleidende hoorcolleges, waarin tevens de voor- en nadelen van digital humanities worden besproken, kies je twee van de vier verdiepende modules. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Alle benodigde materialen worden digitaal beschikbaar gesteld via Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Inschrijving voor een werkgroep vindt plaats via Brightspace

Toetsen
Tentamen keuzemodule 1 'Meten is weten' (CIRRUS)
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Tentamen keuzemodule 2 'Tastbaar verleden' (CIRRUS)
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Tentamen keuzemodule 3 'Taal van het verleden' (CIRRUS)
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Tentamen keuzemodule 4 'Oud schrift lezen' (CIRRUS)
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5