LET-GESB3201
Filosofie van de geschiedenis. Over doel en einde van de geschiedenis.
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB3201
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.G.M. Lukkassen
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.G.M. Lukkassen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.P. Wils
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER 1-PER 2  (29-08-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingMajor B3 Geschiedenis.
Ingangseis: Propedeuse Geschiedenis.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

1) kennis van de belangrijkste geschiedenisfilosofische posities;

2) kennis van de relatie tussen de filosofie van de geschiedenis en de geschiedeniswetenschap;

3) kennis van de relatie tussen de theologie van de geschiedenis en de filosofie van de geschiedenis;

4) ontwikkelen van een zelfstandig standpunt ten opzichte van de materiële en formele problemen van de filosofie van de geschiedenis.

Inhoud

Waarom hebben mensen een behoefte om een structuur, een patroon of een wetmatigheid in de geschiedenis te ontwaren? Kunnen wij uit het verleden leren, is de geschiedenis de leermeesteres van het leven ("historia magistra vitae")? Bestond de geschiedenis "in enkelvoud" altijd al? Vertelt de geschiedenis een verhaal, heeft zij dus een narratieve vorm en waar komt deze vandaan? Hoe verhouden zich deze filosofisch-speculatieve vragen tot  de wetenschappelijke geschiedschrijving? Kunnen wij ook zonder de filosofie van de geschiedenis omdat deze een ideologisch karakter zou hebben? Filosofen en historici kunnen deze vragen niet onbeantwoord laten.  Het college heeft drie onderdelen: Een uitvoerige inleiding in de problematiek; een overzicht over de materiële filosofie van de geschiedenis (de voornaamste posities); een discussie over de formele (wetenschapstheoretische en antropologische) aspecten van de filosofie van de geschiedenis.

Niveau
B2/B3

Toetsinformatie
Paper.

Voorkennis
Propedeuse.

Contact informatie
Drs. S. Lukkassen (s.lukkassen@ftr.ru.nl)

Werkvormen
Werkcollege. Contacturen: 5 uur: 2 en 3 uur werkcollege.

Aanbevolen materiaal
Reader
Boek
Karl Löwith, Meaning in History, The University of Chicago Press (ook is de Duitse versie mogelijk: Weltgeschehen und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie,Metzler: Stuttgart/ Weimar)
Boek
Arjan Witte, Oswald Spengler (Aspekt 2008)

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging100
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3