LET-GESB931
Romeinse keizertijd: sociale geschiedenis
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB931
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
dr. M.J. Groen-Vallinga
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.J. Groen-Vallinga
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J. Groen-Vallinga
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Groen-Vallinga
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. O.J. Hekster
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 4  (11-04-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • heb je je kennis en vaardigheden verbreed en verdiept door een combinatie van methodische en praktische oefeningen en kennisverwerving vanuit handboekstof;
  • heb je door het zelfstandig uitvoeren van opdrachten probleemgericht leren werken met historisch materiaal als uitgangspunt
  • kun je hiervan mondeling en schriftelijk verslag doen.
Inhoud
Op zijn hoogtepunt in de tweede eeuw na Christus strekte het Romeinse rijk zich uit van Schotland tot Syrië en van Egypte tot midden Nederland. Dit enorme territoriale rijk omvatte een sterk gevarieerd geografisch gebied, waarbinnen vele verschillende volken met eigen culturele gebruiken woonden. Toch lukte het de Romeinen om dit gigantische en gedifferentieerde rijk eeuwenlang bijeen te houden en een stempel op de geschiedenis te drukken: de nalatenschap van Rome is nog altijd zichtbaar in onze huidige Westerse wereld, bijvoorbeeld in bestuur en rechtspraak, architectuur en het christendom. Nog altijd wordt het Romeinse rijk beschouwd als voorbeeld van een succesvolle staat. Maar hoe is dat succes te verklaren en te duiden en hoe en in hoeverre slaagde het Romeinse rijk erin een zodanig divers gebied bijeen te houden? Om deze vragen te beantwoorden zullen we ons verdiepen in verschillende aspecten van de Romeinse keizertijd van Augustus tot Constantijn. Op basis van literaire en documentaire bronnen zullen we de belangrijkste ontwikkelingen bestuderen aan de hand van diverse thema’s, zoals bestuurlijke organisatie, economie, het rechtssysteem en religieuze ontwikkelingen.

(NB: per cursus kan de precieze thematische invulling verschillen)
Niveau

Voorkennis
 
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Alleen voor studenten GLTC geldt: na het behalen van Oude Geschiedenis.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur en bronnenmateriaal voor de cursus worden via BrightSpace beschikbaar gemaakt.
Titel:Wordt t.z.t. bekendgemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5