LET-GESB950
Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB950
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.P.A. Vallen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus zijn studenten in staat om:
  • de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de cultuurgeschiedschrijving te beschrijven;
  • de doelstellingen, thema’s, concepten, determinanten, methodes, bronnen en stilistische kenmerken te beschrijven en te herkennen die typerend zijn voor specifieke cultuurhistorische benaderingen;
  • cultuurhistorische thema’s, concepten en methodes toe te passen in afgebakende onderzoeksprojectjes;
  • aan de hand van voorbeelden inzicht te geven in enkele grote thema’s en ontwikkelingen in de geschiedenis van de Europese stedelijke cultuur.

 
Inhoud
De cursus biedt een introductie in de geschiedenis van cultuurgeschiedschrijving sinds Jacob Burkchardt en Johan Huizinga tot heden aan de hand van zeven belangrijke thema’s/benaderingswijzen: van de klassieke cultuurgeschiedenis, historische antropologie, new cultural history tot en met de geschiedenis van herinneringen en de geschiedenis van emoties. Elke week staat één thema/benaderingswijze centraal, ingekaderd in de cultuurgeschiedenis van Europese steden (o.a. renaissance Florence, revolutionair Parijs, negentiende-eeuws Londen, tot eigentijds Berlijn). Aan de hand van het bekende handboek van Peter Burke, Wat is cultuurgeschiedenis en een selectie van canonieke cultuurhistorische case studies verwerven studenten niet alleen kennis van en inzicht in de doelstellingen, thema’s, concepten, determinanten, methodes, bronnen en stilistische kenmerken die typerend zijn voor diverse cultuurhistorische benaderingen, maar leren zij verschillende benaderingen ook toe te passen in eigen (scriptie)onderzoek. 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Reader
Uitgever:Dictatencentrale
Boek
Titel:Wat is cultuurgeschiedenis?
Auteur:Peter Burke
Uitgever:Utrecht 2007 (ook verkrijgbaar in oorspr. Engelse editie)

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging35
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen
Weging65
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5