LET-GESB951
Politieke cultuur
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB951
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
T.O. Delpeut, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Hoetink
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.D.R. Raeymaekers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D.D.R. Raeymaekers
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. D.D.R. Raeymaekers
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3  (31-01-2022 t/m 10-04-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus zijn studenten in staat om:
  1. kennis te tonen van, inzicht te geven in en te reflecteren op de gelaagde betekenis van cultuurproductie tijdens de voorbije vijf eeuwen;
  2. de diachrone veranderingen in de vormen van machtsrepresentatie in kaart te brengen;
  3. te reflecteren op theorieën over machtsuitoefening en -verbeelding;
  4. te reflecteren op de mogelijkheden en valkuilen van het gebruik van videogames als educatieve tools;
  5. verslag te doen van hun bevindingen in de vorm van een wetenschappelijk betoog, opgesteld in correct Nederlands en voorzien van een heldere argumentatiestructuur en adequate annotatie.
Inhoud
Deze cursus biedt een introductie in de relatie tussen politiek en cultuur tijdens de voorbije vijf eeuwen. Daarbij bestuderen we een brede waaier aan culturele vormen waarmee de idee van politieke macht werd en wordt verbeeld. Architectuur, rituelen, muziek, beeldende kunsten, films, blijde intochten, politieke bijeenkomsten en openbare manifestaties zijn enkele van de culturele uitingen die in de cursus aan de orde zullen worden gesteld. Dat zal gebeuren op twee manieren. Een helft van de cursus bestaat uit ‘klassieke’ colleges met bijhorende werk- en discussievormen. De andere helft bestaat uit een aparte module over dynastieke cultuur, waarin studenten in groepjes gebruik maken van een videogame.

Heel concreet gaan we in deze module aan de slag met de game Crusader Kings II – een spel waarin studenten zelfstandig een (virtueel) dynastiek rijk moeten uitbouwen (cf. https://www.paradoxplaza.com/crusader-kings-ii/CKCK02GSK-MASTER.html). Via diverse dynastieke strategieën, zoals bv. het smeden van allianties, het uithuwelijken van kinderen, het creëren van adellijke titels, enz., kunnen studenten verschillende scenario’s uitwerken en nagaan welke hiervan ‘succes’ opleverden en welke minder geschikt waren om een groot rijk in stand te houden. De grote vraag is echter: wat kunnen we hiervan leren?

Crusader Kings II is een complexe ‘strategy game’ die – volgens de makers – ontwikkeld werd op basis van historische feiten en verifieerbare kennis over het verleden. In principe zou het spel dus bijzonder geschikt moeten zijn om kennis te verwerven over de middeleeuwse en vroegmoderne dynastieke cultuur. Maar is dat wel zo? Hoe betrouwbaar is de informatie die het spel biedt, en hoe historisch ‘correct’ zijn de strategieën die je als speler kunt gebruiken? Deze en andere vragen zullen in de module centraal staan.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Het portfolio zal bestaan uit:
  1. een groepspaper waarin studenten in groepjes reflecteren op de verschillende manieren waarop dynastieke cultuur wordt verbeeld in Crusader Kings II, en op de mogelijkheden en valkuilen van het gebruik van videogames met een historisch thema als educatieve tools (40%)
  2. een individuele take-home opdracht waarin studenten een bron analyseren met behulp van de inzichten die zij tijdens de colleges hebben opgedaan (60%)
Bijzonderheden

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5