LET-GESB952
Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB952
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
M.J. Barkema, MA
Overige cursussen docent
Docent
M.J. Barkema, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.J. Barkema, MA
Overige cursussen docent
Examinator
M.J. Barkema, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 4  (08-04-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • uit te leggen hoe huidige opvattingen over ‘de’ Nederlander mede het resultaat zijn van twee eeuwen vol ideologisch gemotiveerde initiatieven van schrijvers, kunstenaars, fotografen, wetenschappers, politici en journalisten om te bewijzen dat ‘de’ Nederlander bestaat;
  • aspecten van wat als ‘typisch Nederlands’ wordt beschouwd te historiseren en problematiseren;
  • aan de hand van zelfstandig bronnenonderzoek, kritische analyse van relevante historiografie en effectieve toepassing van cultuurhistorische/wetenschappelijke concepten en methodes een eigen bijdrage te leveren aan het cultuurhistorisch onderzoek;
  • mede aan de hand van je eigen onderzoek een standpunt in te nemen in het maatschappelijke debat over de Nederlandse identiteit.
Inhoud
‘‘De’ Nederlander bestaat niet’, verklaarde Máxima blijmoedig in 2007. Ze oogste een storm van kritiek. Heel verrassend was dat niet. Al meer dan tweehonderd jaar heeft een bont leger van schrijvers, kunstenaars, fotografen, wetenschappers, politici en journalisten geprobeerd om ‘de’ Nederlander te vangen in stereotypen die houvast bieden in onzekere tijden. De nuchtere, zuinige, hardwerkende Hollander: het zijn clichés geworden waarin we zelf zijn gaan geloven. 

In deze cursus onderzoeken we de geschiedenis van dit beeldvormingsproces sinds de late achttiende eeuw tot heden. We analyseren de terugkerende motieven, de verschuivende connotaties, de politieke belangen en ideologische conflicten, maar ook de economische belangen (toerisme) en in het bijzonder de sociale in- en uitsluiting die elke zoektocht naar ‘de’ Nederlander impliceert. 

In een reeks van twee introductiecolleges en verder werkcolleges maak je kennis met de verschillende domeinen en verschillende bronnen waarin ‘de Nederlander’ sinds 1750 is geconstrueerd: reisverslagen en karakterschetsen; volkskundige, historische en andere wetenschappelijke teksten; kranten, tijdschriften en parlementaire handelingen; fotografie en beeldende kunst; film en televisie; musea en materiële cultuur; beleidsrapporten. Je leert deze bronnen vinden, selecteren, analyseren en integreren, toewerkend naar een eigen werkstuk waarin je een eigen, creatieve bijdrage levert aan het cultuurhistorische onderzoek en idealiter enig nieuw leven blaast in het gepolariseerde maatschappelijke debat.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Titel:Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5