LET-GESB990
Bronnen van de Nieuwe Tijd
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB990
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Docent
prof. dr. J. Kok
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.B.G.W. Lyna
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.B.G.W. Lyna
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER 3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus: 
  • heb je kennis van verschillende types vroegmoderne bronnen en weet je hoe en waarvoor je ze kunt gebruiken;
  • ben je in staat uiteenlopende oude schriftsoorten uit de Nieuwe Tijd te lezen, te interpreteren en te contextualiseren;
  • kun je de voornaamste praktijken van de transcriptie van oude teksten correct toepassen en ben je op de hoogte van technische kenmerken van oud schrift (letters en lettersoorten);
  • ben je op de hoogte van specifieke zoekstrategie├źn met betrekking tot het historisch onderzoek over de vroegmoderne periode;
  • ken je de belangrijkste hulpmiddelen die ter beschikking staan voor het lezen en analyseren van oude teksten en kun je er op een vruchtbare manier gebruik van maken.
Inhoud

Binnen de geschiedwetenschap neemt het onderzoek over de Nieuwe Tijd (ca. 1500-1800) een aparte positie in. Dankzij de toenemende verschriftelijking in deze periode steeg het aantal geschreven teksten over uiteenlopende thema’s exponentieel. Veel van deze teksten zijn bewaard gebleven in archieven en bibliotheken en vormen tegenwoordig de bronnen waarmee historici het verleden trachten te ontrafelen. Neergeschreven op perkament of papier, kunnen ze beschouwd worden als de meest ‘sprekende’ neerslag van het denkproces van onze voorouders. Het gaat dan niet alleen om hun diepste geheimen en zielenroerselen, maar ook om informatie over hun dagelijks doen en laten, hun politieke en religieuze opvattingen, of gewoon om kattebelletjes.

In deze cursus maak je kennis met verschillende soorten historische bronnen uit de vroegmoderne periode en leer je hoe deze kunnen worden ingezet in het historisch onderzoek. Concrete voorbeelden zijn brieven, wetteksten, dagboekfragmenten, testamenten, huwelijkscontracten, gerechtelijke verslagen, geboorteaktes, pamfletten en nog veel meer. Je leert bovendien hoe je deze bronnen op een snelle en efficiënte manier kunt terugvinden in archieven, bibliotheken en op het internet (digitale zoekstrategieën specifiek voor de Nieuwe Tijd).

Vervolgens ga je zelf met de bronnen aan de slag en bekwaam je jezelf in de paleografie: je leert uiteenlopende teksten in oud schrift te ontcijferen, te transcriberen en te interpreteren en maakt kennis met het specifieke taalgebruik van de vroegmoderne periode. Er wordt tevens aandacht besteed aan specifieke hulpwetenschappen en -instrumenten die je hierbij van dienst kunnen zijn (zoals tijdrekenkunde, datering, kennis van maten/gewichten en historische woordenboeken).

De cursus vormt de ideale voorbereiding op het schrijven van een bachelor- of masterscriptie over een vroegmodern thema, maar is bij uitbreiding interessant voor al wie geïnteresseerd is in de politieke, sociale, culturele en economische geschiedenis van de Nieuwe Tijd.

Voorkennis
Positief Bindend Studie Advies (BSA).

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
ISBN:9781138823648
Titel:Understanding Early Modern Primary Sources
Auteur:Laura Sangha en Jonathan Willis (red.),
Uitgever:Londen, 2016

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5