LET-GESM4104
Erfgoed Studies
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4104
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. A.M.G. Arnout
Overige cursussen docent
Docent
A. van den Eersten, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 3  (03-02-2020 t/m 10-04-2020)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
 
  • kennis van de belangrijkste wereldwijde conceptuele en institutionele historische ontwikkelingen in (cultueel) erfgoed, heritage en intangible heritage correct en in goed Nederlands uit te drukken  
  • je inzicht in de functie van historische kennis en vaardigheden in het interdisciplinaire studie- en werkveld van Erfgoedstudies aan te geven
  • hedendaagse inzet en toepassingen van erfgoed (heritage) te historiseren, te contextualiseren en kritisch te duiden
  • kerninzichten en kernbegrippen uit critical heritage studies te onderscheiden en  toe te passen in de bestudering van erfgoed in museale collectievorming en tentoonstellingsbeleid, monumentenzorg en andere maatschappelijke domeinen en instituties
Inhoud
In deze cursus maak je kennis met erfgoed en erfgoed studies en in het bijzonder met Critical Heritage Studies als onderdeel van de masterspecialisatie Geschiedenis en Actualiteit. Je leert heritage te zien als een tijdgebonden visie op het verleden die een steeds grotere presentie in de moderne samenleving heeft gekregen, denk aan de werelderfgoedlijst, maar die aanleiding heeft gegeven tot kritiek en discussie. Aan de hand van hoor-en werkcolleges komt enkele centrale thema's in erfgoed studies aan bod: de geschiedenis van erfgoedbegrippen en - beleid, het museum als erfgoed instelling, verzamelpraktijken, iconoclasme als pendant van conservatie, tastbaar en intangible heritage. Ook zullen alternatieve visies op erfgoed aan bod komen. De cursus heeft een mondiale insteek met veel aandacht voor casestudies. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Er zal een reader beschikbaar zijn met literatuur.

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging60
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Paper (eindopdracht)
Weging40
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4