LET-GESM4108
Publieksgeschiedenis
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4108
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F.P.G.B.M. Meens
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.P.G.B.M. Meens
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. F.P.G.B.M. Meens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.P.G.B.M. Meens
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
Ben je in staat om de theoretische uitgangspunten, doelen, methodes en vormen van publieksgeschiedenis te benoemen en te begrijpen; 
Ben je bekend met belangrijke debatten omtrent publieksgeschiedenis en in staat om je eigen positie daarin te bepalen en te onderbouwen; 
Kun je met behulp van deze inzichten concrete praktijkvoorbeelden van publieksgeschiedenis kritisch ontleden; 
Heb je inzicht verworven in de rollen die de historicus in verschillende publiekshistorische projecten kan en moet opnemen; 
Heb je inzicht gekregen in en geoefend met de benodigde vaardigheden om verschillende publiekshistorische projecten te kunnen aanvatten/opzetten.
 
Inhoud
In deze cursus van 5 EC maak je kennis met het brede (werk)veld van de publieksgeschiedenis. Publiekshistorici werken vanuit een veelheid aan settings, van musea, archieven, bibliotheken en historische verenigingen, tot overheidsinstellingen, kranten- en televisieredacties en scholen. Daar geven ze voor en met een breed en gevarieerd publiek betekenis aan het verleden. Ze nemen daarbij verschillende rollen aan en bedienen zich van diverse media. Ze organiseren publieksevenementen en tentoonstellingen, ontwikkelen documentaires en adviseren bij historische films, televisieprogramma‚Äôs en romans, of schrijven publieksboeken. 
De publiekshistoricus moet de kennis en vaardigheden van de academisch historicus combineren met een specifiekere set aan skills. Een publiekshistoricus activeert het historisch bewustzijn bij verschillende sociaal-culturele groepen. Dat doe je door academische inzichten te vertalen voor een breed publiek, te luisteren naar de vragen en verhalen die bij dat publiek leven en samen met dat publiek geschiedenis te bedrijven. Deze cursus legt een theoretisch fundament en verschaft je inzicht in en laat je oefenen met de communicatieve, sociale en praktische vaardigheden die nodig zijn om in erfgoedinstellingen (zoals musea en archieven), diverse media, onderzoeksbureaus en overheidsinstellingen als publiekshistoricus aan de slag te gaan. 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Porftolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5