LET-GESM4109
Toegepaste geschiedenis
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4109
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.G.J. Kaal
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1  (30-08-2021 t/m 07-11-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het afronden van de cursus
Ben je in staat om de theoretische uitgangspunten, doelen, methodes en vormen van toegepaste geschiedenis te benoemen en te begrijpen; 
Ben je bekend met belangrijke debatten omtrent toegepaste geschiedenis en in staat om je eigen positie daarin te bepalen en te onderbouwen; 
Kun je met behulp van deze inzichten concrete praktijkvoorbeelden van toegepaste geschiedenis kritisch ontleden; 
Heb je een eerste oefening gehad in het uitdenken en opstellen van een toegepast historisch onderzoeksproject dat zijn oorsprong vindt in een actuele en praktische vraagstelling; 
Ben je vaardig om de bevindingen van een historisch onderzoeksproject op een relevante wijze zowel schriftelijk als mondeling te presenteren aan een opdrachtgever.
 
Inhoud
Veel afgestudeerde historici komen te werken voor maatschappelijke organisaties, bedrijven en (semi)overheidsinstellingen of gaan als ZZP’er in opdracht voor hen aan de slag. Je dagelijkse werk wordt dan in de eerste plaats bepaald door actuele vraagstukken en praktische problemen, veel minder door wetenschappelijke debatten of academische vraagstellingen. Je bent ook niet meer veilig onder historici, maar krijgt te maken met collega’s die (soms totaal) andere opleidingen hebben gevolgd. Veel organisaties en instellingen kiezen heel bewust voor een divers samengesteld team zodat zij de vraagstukken die aan de orde zijn vanuit verschillende perspectieven kunnen analyseren en oplossen. Wat is in zo’n team dan jouw bijdrage als historicus? Wellicht ben je op het onderwerp geen deskundige. Wat breng jij dan wél in – naast de bekende vaardigheden van een goede pen en het vermogen om grote hoeveelheden en diverse informatie te verwerken? 

In deze cursus van 5 EC leer je inzien hoe historische analyses, of analyses die vanuit een geschiedkundige benadering zijn opgezet, kunnen bijdragen aan de aanpak van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Als toegepast historicus ben je bij uitstek in staat om processen te reconstrueren en te denken vanuit de lange termijn en om parallellen en alternatieven te identificeren, analyseren en bruikbaar te maken. Je kunt werkgevers echter niet alleen rijkere informatie en perspectieven bieden om beslissingen te nemen, maar je kunt hen ook overtuigend uitleggen wat de toevoegde waarde is van zulke ‘toegepaste geschiedenis’. In deze cursus maak je daarom niet alleen kennis met een aantal methodes en technieken die in het bijzonder geschikt zijn om in te zetten in een hedendaagse context, maar je leert ook de ‘vertaalslag’ te maken naar de beknopte teksten en presentaties waarmee je op heldere wijze inzichten en aanbevelingen voorlegt. 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5