LET-GESM4138
Onderzoekscollege: Oorlog en vrede: 'transitional justice' in vroegmodern Europa
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4138
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Docent
A. van den Eersten, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D.C. van der Linden
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. D.C. van der Linden
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D.C. van der Linden
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 3-PER 4  (03-02-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • de werking van transitional justice in vroegmodern Europa te analyseren, in het bijzonder in de Nederlanden, Frankrijk en Engeland;
  • de effectiviteit van transitional justice in het verleden te vergelijken met hedendaagse situaties, en te reflecteren op het maatschappelijk nut van historisch onderzoek;
  • zelfstandig een onderzoeksvraag te formuleren, relevante primaire en secundaire bronnen te selecteren, en deze bronnen kritisch te analyseren en interpreteren;
  • zowel het eigen onderzoek als dat van andere studenten kritisch te evalueren en op basis van feedback te verbeteren;
  • zowel mondeling als schriftelijk op academisch niveau de resultaten van je eigen onderzoek te presenteren.
Inhoud
 
In deze cursus bestuderen we een actueel probleem vanuit historisch perspectief: hoe kan een door burgeroorlog verscheurde samenleving duurzame vrede bereiken? De VN is voorstander van transitional justice, dat tot doel heeft voormalige vijanden te verzoenen en een heropleving van geweld te voorkomen. Bekende maatregelen zijn het instellen van oorlogstribunalen, waarheidscommissies, amnestiewetten, en publieke herdenkingen. Omdat onderzoekers aannemen dat transitional justice een moderne uitvinding is, bestuderen ze vooral de instrumenten die zijn ingezet in de nasleep van recente conflicten, zoals de Joegoslavische oorlogen, de genocide in Rwanda, of de Arabische lente.
 
Transitional justice kent echter een veel langere geschiedenis, die ten minste teruggaat tot de vroegmoderne tijd. De Reformatie van de zestiende eeuw spleet het christendom in rivaliserende groepen protestanten en katholieken, die al gauw verwikkeld raakten in slepende burgeroorlogen. Deze conflicten dwongen vroegmoderne samenlevingen echter ook om na te denken over nieuwe strategieën voor vrede en verzoening – wat we nu transitional justice noemen. Het doel van deze cursus is daarom te analyseren hoe men in de vroegmoderne tijd omging met de nasleep van religieuze conflicten, welke strategieën men inzette, en hoe effectief deze waren in het bereiken van vrede.
 
De cursus kent een comparatieve opzet. Enerzijds vergelijken we transitional justice in de nasleep van drie godsdienstoorlogen: de Opstand in de Nederlanden (1568–1648), de Franse godsdienstoorlogen (1562–1598), en de Engelse burgeroorlog (1642–1651). We zullen onderzoeken welke strategieën het meest effectief waren in het beheersen van geweld, en proberen met verklaringen te komen. Anderzijds zullen we parallellen trekken met transitional justice vandaag de dag. Valt er lering te trekken uit de verzoeningsstrategieën van het verleden?
 
Een onderzoeksopzet, mondelinge presentatie, en een eindpaper van 6000 woorden behoren tot de toetsvormen in dit college. 
 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Presentatie
Weging40
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging60
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5