LET-GESM4138
Research Seminar: War and peace: transitional justice in early modern Europe
Course infoSchedule
Course moduleLET-GESM4138
Credits (ECTS)10
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; History;
Lecturer(s)
Coordinator
dr. D.C. van der Linden
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. D.C. van der Linden
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. D.C. van der Linden
Other course modules lecturer
Examiner
dr. D.C. van der Linden
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
PER 3-PER 4  (25/01/2021 to 31/08/2021)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • de werking van transitional justice in vroegmodern Europa te analyseren, in het bijzonder in de Nederlanden, Frankrijk en Engeland;
  • de effectiviteit van transitional justice in het verleden te vergelijken met hedendaagse situaties, en te reflecteren op het maatschappelijk nut van historisch onderzoek;
  • zelfstandig een onderzoeksvraag te formuleren, relevante primaire en secundaire bronnen te selecteren, en deze bronnen kritisch te analyseren en interpreteren;
  • zowel het eigen onderzoek als dat van andere studenten kritisch te evalueren en op basis van feedback te verbeteren;
  • zowel mondeling als schriftelijk op academisch niveau de resultaten van je eigen onderzoek te presenteren.
Content
 
In deze cursus bestuderen we een actueel probleem vanuit historisch perspectief: hoe kan een door burgeroorlog verscheurde samenleving duurzame vrede bereiken? De VN is voorstander van transitional justice, dat tot doel heeft voormalige vijanden te verzoenen en een heropleving van geweld te voorkomen. Bekende maatregelen zijn het instellen van oorlogstribunalen, waarheidscommissies, amnestiewetten, en publieke herdenkingen. Omdat onderzoekers aannemen dat transitional justice een moderne uitvinding is, bestuderen ze vooral de instrumenten die zijn ingezet in de nasleep van recente conflicten, zoals de Joegoslavische oorlogen, de genocide in Rwanda, of de Arabische lente.
 
Transitional justice kent echter een veel langere geschiedenis, die ten minste teruggaat tot de vroegmoderne tijd. De Reformatie van de zestiende eeuw spleet het christendom in rivaliserende groepen protestanten en katholieken, die al gauw verwikkeld raakten in slepende burgeroorlogen. Deze conflicten dwongen vroegmoderne samenlevingen echter ook om na te denken over nieuwe strategieën voor vrede en verzoening – wat we nu transitional justice noemen. Het doel van deze cursus is daarom te analyseren hoe men in de vroegmoderne tijd omging met de nasleep van religieuze conflicten, welke strategieën men inzette, en hoe effectief deze waren in het bereiken van vrede.
 
De cursus kent een comparatieve opzet. Enerzijds vergelijken we transitional justice in de nasleep van drie godsdienstoorlogen: de Opstand in de Nederlanden (1568–1648), de Franse godsdienstoorlogen (1562–1598), en de Engelse burgeroorlog (1642–1651). We zullen onderzoeken welke strategieën het meest effectief waren in het beheersen van geweld, en proberen met verklaringen te komen. Anderzijds zullen we parallellen trekken met transitional justice vandaag de dag. Valt er lering te trekken uit de verzoeningsstrategieën van het verleden?
 
Een onderzoeksopzet, mondelinge presentatie, en een eindpaper van 6000 woorden behoren tot de toetsvormen in dit college. 
 
 
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Book
ISBN:9781138943223
Title:An Introduction to Transitional Justice
Author:Olivera Simić (red.)
Publisher:Routledge 2017
Edition:1

Instructional modes
Seminar

Tests
Portfolio
Test weight40
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 3

Minimum grade
5,5

Paper
Test weight60
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5