LET-GESM4139
Onderzoekscollege: Mensen als bezit: slavernij in Nederlands West-Indië
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4139
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J. Mourits
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus:
1.    ben je in staat op basis van een grondige literatuurstudie een relevante vraagstelling te formuleren binnen een breder thema;
2.    ben je in staat om de hele cyclus van historisch onderzoek te doorlopen; leidend van keuze van onderwerp en vraagstelling, materiaal en methoden tot conclusies en verslaglegging;
3.    ben je in staat onderzoeksresultaten zowel schriftelijk als mondeling te presenteren;
4.    ben je in staat zelfstandig en in teamverband een relatief grote hoeveelheid data te verzamelen, te ordenen  en te interpreteren
5.    ben je in staat een eenvoudige database te bouwen en statistische methodes toe te passen of - op z'n minst - te interpreteren
6.    beschik je over kennis en inzicht in de verschillende aspecten van slavernij, slavenhandel en de daarmee samenhangende sociale ongelijkheid in Nederlands West-Indische kolonies in de late 18e en 19e eeuw;
7. beschik je over kennis en inzicht in de doorwerking van slavernij in de moderne Nederlandse samenleving;
8.    beschik je over de kennis van de belangrijkste thema‚Äôs binnen het onderzoek naar slavernijgeschiedenis;
9.    ben je in staat om een historische probleemstelling vanuit een multidisciplinair perspectief te benaderen.

Inhoud

Slavernij is een veelkoppig monster. In de basis is het een arbeidssysteem waarbij mensen bezit worden en tot werken worden gedwongen. Maar het is ook een sociale constructie die de maatschappij vormt waarin slavernij plaatsvindt. Het is niet mogelijk om iemand tot slaaf te maken zonder die persoon minderwaardig te maken en te onteren. Die beleving van minderwaardigheid kan generaties lang doorwerken, misschien wel tot in onze tijd, zoals activisten van de Black Lives Matter beweging stellen.

Hoewel slavernij een verschijnsel is dat door de hele geschiedenis steeds opnieuw opduikt, zijn er weinig samenleving zo door slavernij getekend geweest als de koloniale samenlevingen zoals die zich in de Amerika's ontwikkelde vanaf de 16e/17e eeuw, met name in die gebieden die geschikt waren voor de plantagelandbouw. In een land als Suriname was rond 1775 ongeveer 96 procent van de bevolking in slavernij. Deze slavernij was ook nog eens sterk raciaal georganiseerd: mensen die geheel of gedeeltelijk Afrikaans of inheems-Amerikaans bloed hadden konden in slavernij worden gebracht. De enige mensen die dat beslist niet konden waren volbloed Europeanen.

In dit onderzoekscollege onderzoeken we slavernij. We bekijken wat slavernij is en onderzoeken wat de effecten waren van slavernij op de samenlevingen en inwoners van de Nederlandse West-Indische kolonies in de late 18e en 19e eeuw. In de eerste weken biedt dit college een stoomcursus in de slavernijgeschiedenis. Daarbij doen studenten onderzoek naar de verschillende aspecten van slavernij. Vervolgens wordt projectmatig in de archieven primair bronnenmateriaal verzameld.

In periode 2 werken studenten in samenspraak met de docent stapsgewijs aan een zelfgekozen onderzoeksproject op basis van primair bronnenmateriaal en literatuur, dat zal resulteren in een eigen werkstuk. Aan het eind van de cursus kunnen studenten een onderzoek opzetten waarbij ze kwantitatief of kwalitatief kunnen onderbouwen wat de impact is van slavernij in de samenleving. Dat is een aanvulling op de vaardigheden van de academisch historicus, maar kan ook bij veel maatschappelijke banen worden ingezet.

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen/teksten ter inzage
Literatuur wordt later bekend gemaakt en titels verschijnen ook op Brightspace

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5