LET-GESM4141
Onderzoekscollege: Big history. Geschiedschrijving in het antropoceen
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4141
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R. Ensel
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • Het conceptuele, interdisciplinaire en temporele kader van big history te benoemen en in te passen in de conceptuele en temporele kaders van de reguliere geschiedschrijving;
  • De onderzoeksagenda van Big History en de relevantie voor onderzoek naar het antropoceen ervan te herkennen en te beoordelen;
  • Big history toe te passen in concreet historisch onderzoek en dan met name; zelfstandig een onderzoeksvraag te formuleren, hierbij primaire en secundaire bronnen te vinden en te selecteren en deze bronnen kritisch te analyseren en interpreteren;
  • het onderzoek van andere studenten en het eigen onderzoek kritisch te evalueren en het eigen onderzoek op basis van feedback te verbeteren;
  • zowel mondeling als schriftelijk op academisch niveau de resultaten van je eigen onderzoek te presenteren.
Inhoud
The Shock of the Anthropocene. The Earth, History and Us van Christophe Bonneuil en Jean-Baptiste Fressoz (2016) betoogt dat een historische invalshoek - een invalshoek vanuit de kennis,het perspectief en de methoden van de geschiedschrijving -  onontbeerlijk is om de urgente problematiek van het Antropoceen te onderzoeken. In deze cursus nemen we deze uitdagende handschoen op. We onderzoeken het debat over het Antropoceen, bespreken de historiografie en de mogelijke bijdragen van historici. We doen dit ten eerste door de inzichten van Big History mee te nemen. Big History richt zich volgens pionier David Christian op de “longest durée”.  Het gaat dan om een kijk op het verleden die voorbij gaat aan de conventionele tijdsgrenzen van geschiedschrijving en verder strekt dan global history en mensheidsgeschiedenis. Big History omvat het temporele perspectief van de biologie, de geologie en zelfs de astronomie, van de Big Bang naar het heden. Big History biedt de belofte dat het oude vragen en hedendaagse urgente kwesties – de uitdagingen van het samenleven van mensen onderling en het samenleven met andere organismen op een snel veranderende planeet en biosfeer – op een nieuwe wijze benadert. Big History biedt een spannende invalshoek om thema’s als ecologie, omgang met grondstoffen en klimaatverandering, maar ook andere problemen van samenleven (oorlog, geweld, coöperatie en de uitwisseling van kennis en goederen) te benaderen. Ten tweede richt we ons in het onderzoek op één domein in het bijzonder: de geschiedenis van de voedselindustrie. 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Boek
(e-books) David Christian, ‘Big History; The longest “durée”’, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 20, 2 (2009), 91-106. Online beschikbaar; The Routledge Companion to Big History, ed. Craig Benjamin et al. (2020) e-book; Fred Spier, Big History and the future of humanity (2010) e-book

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5