LET-GESM4160
Projectcollege: Koloniaal erfgoed delen (Katholiek Documentatiecentrum)
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4160
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M.E. Monteiro
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.E. Monteiro
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.E. Monteiro
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.E. Monteiro
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.G.M.W. Riswick
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 4  (11-04-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus
  1. Ben je in staat om kerninzichten en kernconcepten uit Erfgoed Studies, vooral ‘erfgoed doen’, toe te passen in de ontwikkeling van concrete kleinschalige onderzoeksprojecten gericht op ‘life stories’.
  2. Ben je in staat om onderzoeksopdrachten van derden gericht op locatie gebonden historisch onderzoek te verbinden met deze ‘life stories’.
  3. Ben je in staat zelfstandig bronnen op te sporen in (fysieke en digitale) archieven, en op basis daarvan ‘paper trails’ te vervolgen naar particuliere collecties en mondelinge bronnen.
Inhoud

Dit projectcollege is voor echte ‘archiefratten’ die willen pionieren in archieven die nog nauwelijks voor onderzoek geraadpleegd zijn. Speuren, paper trails volgen, vinden en verbinden van relevante informatie in allerlei (digitale) archiefcollecties zijn je kerntaken.
 
De opdrachtgevers voor dit projectcollege zijn onderzoekers werkzaam in grotere onderzoeksprojecten gericht op kinderen, specifiek op onderwijs en opvoeding, in voormalig Nederlands-Indië en de jonge Republiek Indonesië.  Deze onderzoeksprojecten worden momenteel in Nijmegen, Münster (D) en Jakarta (Indonesië) uitgevoerd. Kern van de opdracht voor dit projectcollege is het verzamelen, interpreteren en presenteren van bronnen met betrekking tot leerlingen van enkele (elite)scholen en weeshuizen Nederlands-Indië/Indonesië.  

De opdrachtgevers willen op basis van het door jullie verzamelde bronmateriaal het volgende realiseren:
 
  1. Een wikipedia-achtige website over kinderen in (post)koloniale context met specifiek een/enkele pagina’s met ‘life stories’ van pupillen van (elite)scholen en weeshuizen.
  2. ‘Life stories’ over pupillen van enkele katholieke elitescholen voor meisjes in Batavia/Jakarta voor een publicatie over deze scholen.
  3. ‘Life stories’ van pupillen van katholieke weeshuizen en scholen in Nederlands-Indië/Indonesië voor een publicatie over deze instellingen.

In het projectcollege worden in overleg met de onderzoekers in Nijmegen, Münster en Jakarta relevante bronnen in diverse archiefcollecties gezocht en voorbewerkt, zodat ze voor verdere analyse en presentatie door de opdrachtgevers bruikbaar zijn. Relevante bronnen zijn allerlei registers, kronieken, gedenkboeken, tijdschriften, maar ook veel foto’s (deels in albums) en dagboeken. Zeker voor de ‘life stories’ is het mogelijk om ook (in kleinere teams) enkele interviews voor te bereiden en af te nemen, waarmee de schriftelijke en visuele bronnen kunnen worden verrijkt.

Projectteam
De studenten uit de Master Geschiedenis en Actualiteit vormen een projectteam dat in opdracht van onderzoekers in Nijmegen, Münster en Jakarta werkt aan de verzameling, bewerking en verrijking van bronnen. Het projectteam werkt nauw samen met de opdrachtgevers en schrijft op basis van dit overleg zelf een projectplan, dat vervolgens gedurende de looptijd van het projectcollege stapsgewijs wordt uitgevoerd. De docent van de RU treedt hierbij op als organisatorisch en inhoudelijk adviseur.
 
Onderzoeksopdracht
De opdracht van het projectteam luidt:
  • Zoeken en verzamelen van bronnen die binnen de opdracht van de opdrachtgevers relevant zijn.
  • Eerste presentatie van deze bronnen met een voorstel voor de bewerking ervan (eerste analyse en interpretatie) waardoor de bronnen geschikt worden voor de door de opdrachtgevers beoogde output.
  • Verrijking van deze bronnen met door het projectteam voor te bereiden en af te nemen interviews.
  • Presentatie van de bronnen in de met de opdrachtgevers bepaalde vorm.
 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Uitgever:Via Brightspace

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Presentatie
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5