LET-GESM4160
Projectcollege: Koloniaal erfgoed delen
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4160
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M.E. Monteiro
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.E. Monteiro
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.E. Monteiro
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.E. Monteiro
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.G.M.W. Riswick
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 4  (10-04-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus
  1. Ben je in staat om kerninzichten en kernconcepten uit Erfgoed Studies, vooral ‘erfgoed doen’, toe te passen in de ontwikkeling van concrete kleinschalige onderzoeksprojecten gericht op ‘life stories’.
  2. Ben je in staat om onderzoeksopdrachten van derden gericht op locatie gebonden historisch onderzoek te verbinden met deze ‘life stories’.
  3. Ben je in staat zelfstandig bronnen op te sporen in (fysieke en digitale) archieven, en op basis daarvan ‘paper trails’ te vervolgen naar particuliere collecties en mondelinge bronnen.
  4. Ben je in staat om wetenschappelijk en maatschappelijk ethische kwesties adequaat op te lossen die spelen bij het verzamelen van bronnen en het maken van zulke levensverhalen.
Inhoud

 
Dit projectcollege is voor studenten die geïnteresseerd zijn in koloniale geschiedenis, oog hebben voor bijzondere historische actoren zoals kinderen en jongeren, en die zich ook willen verdiepen in ethische kwesties rond onderzoek in dossiers over deze kinderen en betrokken instanties. Voor dit projectcollege wordt onder meer samengewerkt met Stichting Pelita die sinds zeventig jaar dienstverlening biedt voor alle oorlogsbetrokkenen bij de oorlog met Japan en de periode van chaos en geweld erna in Indonesië.

Studenten in dit projectcollege werken nauw samen met de onderzoekers van het NWO-project 'Child separation' dat in september 2023 zal starten. Het dossieronderzoek dat zij uitvoeren ondersteunt dit onderzoeksteam in (1) het ontwikkelen van een aanvraag voor dossieronderzoek bij de Ethische Toetsingscommissie, en (2) het leggen van verbindingen tussen dossieronderzoek en het opzetten van een burgerwetenschap-project gericht op informatieverzameling onder oud-pupillen van weeshuizen in koloniaal en postkoloniaal Indonesië. 

Projectteam
De studenten uit de Master Geschiedenis en Actualiteit vormen een projectteam dat werkt aan de verzameling, bewerking en verrijking van bronnen. Het projectteam werkt de onderzoeksopdracht in overleg met de opdrachtgever(s) uit en stelt zelf een projectplan op dat gedurende het projectcollege stapsgewijs wordt uitgevoerd. De docent(en) van de RU treedt (treden) hierbij op als organisatorisch en inhoudelijk adviseur.
 
 
Niveau
Masterniveau
Voorkennis

Toetsinformatie
portfolio
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Uitgever:Via Brightspace

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5