LET-GESM4161
Projectcollege: Digitale sporen van slavernij
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4161
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Docent
A. van den Eersten, MA
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.W. van Galen
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 4  (13-04-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus
  • ben je in staat om als historicus te werken met (digitale) archieven;
  • ben je in staat om vanuit deze archieven onderzoeksvragen te ontwikkelen, ook afgestemd op eigentijdse vragen over inclusie en identiteit;
  • heb je ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van historisch onderzoek;
  • kun je op basis van je onderzoek databases en andere digitale presentaties ontwikkelen, afgestemd op verschillende doelgroepen;
  • kun je vanuit opgedane werkervaring een advies schrijven voor een opdrachtgever;
  • kun je beter leren samenwerken, plannen en doelstellingen behalen in een formele opdrachtsituatie.
Inhoud
In dit projectcollege draait het om sporen van slavernij in het Nationaal Archief. Slavernij speelde een belangrijke rol in de Nederlandse koloniale geschiedenis en is nog steeds een veel besproken historisch onderwerp in onze samenleving. Tegelijkertijd is de hoeveelheid informatie over mensen in slavernij in archieven vaak beperkt beschikbaar en niet goed te duiden voor de meeste Nederlanders. In dit projectcollege leer je hoe je archiefmateriaal over slavernij kunt onderzoeken en dit materiaal beschikbaar kunt maken voor het publiek via presentaties en databases. 

Het Nationaal Archief in Den Haag is al een aantal jaren bezig om archiefmateriaal over het Nederlandse slavernijverleden te restaureren en te digitaliseren. Dat doen ze niet alleen in Nederlandse archieven, maar ook in archieven van landen waar Nederlanders ooit een kolonie hadden. Hiervoor is het programma Shared Heritage opgezet dat samen met lokale archieven en organisaties Nederlands erfgoed overzee probeert te behouden en beschikbaar te maken voor het publiek. 

De opdrachtgever wil uitgezocht hebben wat het historische verhaal is achter het archiefmateriaal dat wordt gedigitaliseerd in het buitenland. Daarnaast wil het Nationaal Archief dit materiaal op een aantrekkelijke manier aanbieden aan het publiek, zodat het gemakkelijk doorzoekbaar is en gebruikt kan worden voor onderzoek. Daarnaast wil de opdrachtgever advies hoe deze archieven een rol kunnen spelen in de bewustwording van Nederlanders over het slavernijverleden.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Uitgever:Via Brightspace

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging50
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging50
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5