LET-GESM4200
Masterscriptie Politiek en Parlement
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4200
Studiepunten (ECTS)20
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
E.J. Baakman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.C. van Baalen
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Docent
F.R. Bosch, MA
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2-PER 3  (08-11-2021 t/m 10-04-2022)
Aanvangsblok
PER 2/  SCRSEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Periode 2 start regulier traject
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus ben je in staat om:

1. een analytisch onderzoek van substantiƫle omvang op te zetten en onder begeleiding uit te voeren, dat voldoet aan alle vereisten die in het vakgebied aan een historisch-wetenschappelijk onderzoek worden gesteld. Dit houdt in dat je
  • Een heldere en goed afgebakende onderzoeksvraag kunt formuleren, passend bij de gevraagde omvang;
  • Een onderzoeksvraag kunt formuleren die uitnodigt tot analyse en die aantoonbaar relevantie heeft voor de vakwetenschappelijke discussie (status quaestionis) omtrent dit onderwerp
  • Relevante bronnen en actuele secundaire literatuur methodisch bijeen weet te brengen en te analyseren;
  • Een duidelijke beschrijving en onderbouwing kunt geven van de gekozen methode, gebruikte concepten en/of achterliggende theorie voor dit onderzoek, en deze ook kunt toepassen
  • Een historisch-wetenschappelijke argumentatie kunt opzetten en uit voeren dat aansluiting zoekt bij de vakdiscussie;
  • Een methodisch argumenterend, interpreterend en/of synthetiserend betoog kunt opzetten dat ordelijk en helder is, en volgens de regels van wetenschappelijke controleerbaarheid.
2. met oog op dit doel ben je in staat om volledig de verantwoordelijkheid te nemen in de voorbereiding, planning en uitvoering van het onderzoek en steeds op dit proces te reflecteren.
 
Inhoud
De aan de masterscriptie te stellen eisen volgen uit de doelstellingen van de masteropleiding Geschiedenis: het verwerven van een vakwetenschappelijke kennis van de geschiedenis, ten behoeve van een maatschappelijke taakvervulling vanuit een gevorderde historische deskundigheid en als basis voor het kunnen verrichten van historisch onderzoek.

De algemene norm voor een masterscriptie is dat deze laat zien dat je in staat bent tot een interpretatie van het wetenschappelijk debat op het betreffende vakgebied. Dat betekent dat je het gekozen onderwerp en de vraagstelling weet in te passen in de actuele stand van kennis en discussie in het vakgebied. De scriptie laat zien dat je onder begeleiding in staat bent tot het opzetten en uitvoeren van een historisch betoog van ca. 15.000 woorden (exclusief titelblad, inhoudsopgave, voetnoten, literatuur- en bronnenlijst en niet zelf geproduceerde bijlagen). Daarin toont je, naast beheersing van algemene wetenschappelijke vaardigheden, inzicht in het specifieke karakter van je afstudeerrichtingen binnen de historische discipline.

Deadlines en verdere cursusinformatie zijn na inschrijving te raadplegen in de studiehandleiding op brightspace. Voor vragen kun je terecht bij de cursuscoƶrdinator.

De masterscriptie wordt beoordeeld aan de hand van een rubricformulier, te vinden in de cursushandleiding op Brightspace. Hier vind je ook de maatstaven voor de masterscriptie. Neem hier aan het begin van het scriptietraject goed kennis van, zodat je weet wat er van je verwacht wordt.
 
Voor studenten die in september starten met de Master begint het scriptietraject in periode 2. Studenten die het voorbereidingstraject succesvol hebben afgerond maar de scriptie niet hebben behaald, starten opnieuw in periode 1.

 

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp, S. Legêne, M. van Rossum, S. Rümke
Uitgever:Amsterdam 2016

Werkvormen
Masterscriptie

Algemeen
Periode 2 start regulier traject.
Semester 1 uitsluitend voor recidivisten.

Opmerking
Periode 2 start regulier traject.
Semester 1 uitsluitend voor recidivisten.

Toetsen
Opdrachten Masterscriptie
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
6

Scriptie
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5