LET-GESM4209
Actualiteitencollege
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4209
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
prof. dr. C.C. van Baalen
Overige cursussen docent
Docent
A. van den Eersten, MA
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. J. Gijsenbergh
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J. Gijsenbergh
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Gijsenbergh
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 4  (13-04-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • wetenschappelijk gefundeerde, historische expertise in te zetten om een actueel maatschappelijk of politiek vraagstuk te doorgronden;  
  • de aldus verkregen inzichten en standpunten overtuigend te vertalen naar een concreet product dat van toegevoegde waarde is in de wereld van politiek, beleid, bestuur, cultuur of onderwijs,
Inhoud
Terwijl je stage loopt of bezig bent met het projectcollege kom je 7 bijeenkomsten samen op de universiteit om samen met je groepsgenoten en docenten kritisch na te denken over kwesties die er op dat moment toe doen in het maatschappelijke debat. In het Actualiteitencollege word je aangesproken op je creativiteit, je denkkracht en je vermogen om al het geleerde uit de master toe te passen.
 
De precieze onderwerpen liggen uiteraard niet tevoren vast. Welke van de in de master besproken dilemma's en spanningen doen zich as we speak voor? Vraagt een televisie-item over de aanpassing van de geschiedeniscanon om een nadere reactie, dwingt een volgende stap in de soap rond de herbouw Donjon in Nijmegen tot een analyse? Blijkt uit een concrete uitspraak van de minister-president dat er een reflectie over de positie van Nederland als klein land binnen de EU nodig is, of nodigt een burgerinitiatief van Geen Stijl om een kritische ingezonden stuk? 
 
We besluiten in overleg welk actueel onderwerp of onderwerpen we gaan uitdiepen en welke concrete output daarbij het beste past: wordt het journalistiek artikel, een uitgewerkt voorstel voor een debatavond, een discussienota of een advies aan een of meerdere belanghebbenden? Zo laat je laat zien in staat te zijn in korte tijd je inzichten en standpunt creatief en overtuigend over te brengen op een niet-academisch doelgroep – en zo een rol te spelen in het actuele maatschappelijke debat.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Titel:Tijdens cursus

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5