LET-GESM4209
Actualiteitencollege
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4209
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 3
Coördinator
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Hülsken
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 4  (11-04-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De onderstaande leerdoelen verwerf je door middel van zelfstudie en tijdens de werkcolleges door middel van oefening onder begeleiding van de docent en interactie met je medestudenten.

Na afloop van de cursus ben je in staat om:
  • wetenschappelijk gefundeerde, historische expertise in te zetten om een actueel maatschappelijk of politiek vraagstuk te doorgronden;  
  • de aldus verkregen inzichten en standpunten overtuigend te vertalen naar een concreet product dat van toegevoegde waarde is in de wereld van politiek, beleid, bestuur, cultuur of onderwijs;
  • opbouwende feedback te geven, ontvangen en verwerken in de context van gezamenlijke opdrachten met medestudenten en in individueel werk;
  • op een overtuigende manier je onderzoek mondeling te presenteren;
  • op basis van eigen inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de bestudering van wetenschappelijke literatuur met medestudenten discussiëren en eigen standpunten helder te communiceren en beargumenteren.
Inhoud
Terwijl je stage loopt of bezig bent met het projectcollege, denk je in het Actualiteitencollege samen met je groepsgenoten en docenten kritisch na over kwesties die er op dat moment toe doen in het maatschappelijke debat. In deze cursus word je aangesproken op je creativiteit, je denkkracht en je vermogen om al het geleerde uit de master toe te passen.
 
De precieze onderwerpen liggen uiteraard niet tevoren vast. Welke van de in de master besproken dilemma's en spanningen doen zich as we speak voor? Vraagt een televisie-item over de aanpassing van de geschiedeniscanon om een nadere reactie, dwingt een volgende stap in de soap rond de herbouw Donjon in Nijmegen tot een analyse? Blijkt uit een concrete uitspraak van de minister-president dat er een reflectie over de positie van Nederland als klein land binnen de EU nodig is, of nodigt een burgerinitiatief van Geen Stijl om een kritisch ingezonden stuk? 
 
We besluiten in overleg welk actueel onderwerp of onderwerpen we gaan uitdiepen en welke concrete output daarbij het beste past: wordt het journalistiek artikel, een uitgewerkt voorstel voor een debatavond, een discussienota of een advies aan een of meerdere belanghebbenden? Zo laat je laat zien in staat te zijn in korte tijd je inzichten en standpunten creatief en overtuigend over te brengen op een niet-academisch doelgroep – en zo een rol te spelen in het actuele maatschappelijke debat.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Titel:Tijdens cursus

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5