LET-GESM4212
Politieke representatie. Vertegenwoordiging en democratie in historisch, politicologisch en vergelijkend perspectief
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESM4212
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. C. van den Belt
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. W.P. van Meurs
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. W.P. van Meurs
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. W.P. van Meurs
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. W.P. van Meurs
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1  (30-08-2021 t/m 07-11-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus ben je in staat om:

  • kritisch te reflecteren op de verschillen in onderzoeksstrategie en –criteria tussen met name politicologen en politiek-historici;
  • de voor- en nadelen te benoemen van de twee belangrijkste onderzoeksmethoden voor het vergelijken van democratische politieke stelsels in Europa, namelijk de politieke geschiedwetenschap en de vergelijkende politicologie; 
  • de theorieën en onderzoekvragen van beide onderzoeksmethoden toe te passen in voorgeschreven casusonderzoek, zelfstandig en in groepsverband;
  • verschillende wetenschappelijke benaderingen van het begrip politieke representatie te vergelijken en bediscussiëren;
  • de historische ontwikkeling te schetsen van het concept politieke representatie sinds de Middeleeuwen;
  • de historische variëteit aan vormen van politieke vertegenwoordiging en de daaraan gerelateerde parlementaire en democratische stelsels in de Westerse wereld voor en na 1800 te benoemen;
  • de belangrijkste stappen in de ontwikkeling van het Nederlandse parlementaire stelsel vanaf de late 18e eeuw nauwkeurig te beschrijven en op hoofdlijnen te vergelijken met die van andere stelsels;
  • opbouwende feedback te geven, ontvangen en verwerken in de context van gezamenlijke opdrachten met medestudenten en in individueel werk;
  • op basis van eigen inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de bestudering van wetenschappelijke literatuur met medestudenten discussiëren en eigen standpunten helder te communiceren en beargumenteren.
Inhoud
Deze cursus staat in het teken van het doorgronden van enerzijds de diachrone ontwikkeling van het denken over politiek en het functioneren van politieke instituties en anderzijds het toepassen van een interdisciplinaire benadering bij de analyse van politieke gebeurtenissen, ontwikkelingen en instituties.

In deze cursus leer je de inzichten kennen die met name politicologisch en politiek-historisch onderzoek in de laatste decennia hebben opgeleverd. Je leert echter ook – zowel in theorie als in de praktijk – wat de specifieke benaderingen en vraagstellingen van deze disciplines zijn er waarin ze al dan niet van elkaar verschillen. De pretentie van de cursus is dus niet dat je als historicus of jurist omgeschoold wordt tot politicoloog (en andersom), maar dat je in teamwork een goed idee hebt hoe collega’s met een andere vooropleiding een vraagstuk zullen benaderen en wat de meerwaarde van jouw eigen vooropleiding is.

Daarnaast verdiep je je vanuit een theoretisch-historische benadering in de geschiedenis, modellen en stelsels van politieke representatie: van de middeleeuwse standenvergadering via de Amerikaanse en Franse experimenten in de late 18e eeuw tot de moderne democratische volksvertegenwoordiging.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Reader
Uitgever:Dictatencentrale

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging70
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5