LET-GESPM100
Historisch Ambacht
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESPM100
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
Coördinator
E.J. Baakman
Overige cursussen docent
Examinator
E.J. Baakman
Overige cursussen docent
Docent
E.J. Baakman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
E.J. Baakman
Overige cursussen docent
Docent
L. van Heumen, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1  (30-08-2021 t/m 07-11-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus ben je in staat om:
 
  • Geschiedwetenschappelijke literatuur kritisch te lezen en geschiedwetenschappelijke debatten kritisch te analyseren
  • Een geschiedwetenschappelijke vraagstelling te formuleren, in aansluiting op bestaand wetenschappelijk onderzoek
  • Geschiedwetenschappelijke literatuur te zoeken en te vinden
  • Een klein historiografisch onderzoek op te zetten, uit te voeren en te presenteren
  • Een historiografisch werkstuk te schrijven, incl. geschiedwetenschappelijke annotatie
Inhoud
Het vak Historisch Ambacht is bedoeld voor studenten Geschiedenis die het premasterprogramma volgen. Tijdens deze cursus worden belangrijke basisvaardigheden geïntroduceerd en getraind die een historicus aan het einde van zijn bacheloropleiding dient te bezitten. Gedurende de werkcollegebijeenkomsten komen de volgende aspecten aan bod:
  • Kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur en analyseren van geschiedwetenschappelijk debatten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wijze waarop historici met elkaar en met andere wetenschappers uit andere, vaak aanverwante disciplines debatteren over allerlei verschillende thema’s. Ook wordt aandacht besteed aan de manier waarop een historicus inzicht kan krijgen in zo’n wetenschappelijk debat en hoe hij dit debat in kaart kan brengen. 
  • Heuristiek: het zoeken en vinden van literatuur en bronnen, en de omgang daarmee. Hierbij worden de belangrijkste zoekmachines en vindplaatsen van zowel wetenschappelijke literatuur als historisch bronmateriaal in kaart gebracht.
  • De opzet van een historisch onderzoek en de opbouw van een historisch werkstuk. Hierbij wordt aandacht besteed aan het belang van een goede vraagstelling, aan de waarde die historici hechten aan methoden, concepten en theorieën, en het grote belang van een effectieve structuur.
  • Het mondeling en schriftelijk presenteren en bediscussiëren van onderzoeksresultaten.
  • Annotatie: de wijze waarop historici naar literatuur en bronnen verwijzen en de regels die de opleiding Geschiedenis daarbij hanteert. Hierbij worden ook de verschillen ten opzichte van andere systemen in kaart gebracht (waarmee de studenten vaak al kennis hebben gemaakt in hun vooropleiding).
De werkcolleges hebben een afwisselend karakter, waarbij verschillende werkvormen worden toegepast. Gedurende het eerste college-uur geeft de docent uitleg over en inzicht in de vaardigheid die gedurende het werkcollege centraal staat. In het tweede uur oefenen de studenten deze vaardigheid, soms individueel, dan weer in kleine groepjes. Door de vaardigheden meteen in de praktijk te brengen ontstaat er een beter begrip van wat een historicus in de praktijk doet en wat hij moet kunnen. Voor enkele werkcollegebijeenkomsten dient een opdracht te worden voorbereid.

De toetsing vindt plaats op basis van een portfolio van een aantal opdrachten. Daarbij laat je zien dat je de vaardigheden die tijdens deze cursus zijn geoefend in de praktijk kunt brengen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici
Auteur:J. Kamp et al.,
Uitgever:Amsterdam; Amsterdam UP, 2016

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio-opdracht
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5