LET-GLTCB101
Griekse grammatica 1
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB101
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. W.L.G.M. Slenders
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.L.G.M. Slenders
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.L.G.M. Slenders
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W.L.G.M. Slenders
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • vormen en constructies van de Griekse grammatica determineren;
  • regelmatige Griekse werkwoorden vervoegen;
  • Griekse naamwoorden verbuigen;
  • grammaticaal eenvoudige Griekse zinnen vertalen naar het Nederlands zonder gebruik te maken van een woordenboek;
  • grammaticaal eenvoudige Nederlandse zinnen vertalen in het Grieks zonder gebruik te maken van een woordenboek.
Inhoud
De cursus is bedoeld om je kennis van de Griekse grammatica op het niveau te krijgen dat nodig is om Griekse teksten zonder problemen te kunnen vertalen en analyseren. 
Wanneer je geen eindexamen Grieks hebt gedaan, volg je gedurende het hele jaar het intensiveringscollege Griekse grammatica: een uur extra grammatica-onderwijs om te helpen je achterstand weg te werken. Ter compensatie van de studielast die dit extra grammatica-onderwijs met zich brengt, hoef je dan niet de tentamens van de cursussen Griekse teksten 1 en 2 te maken. Je krijgt de 5 studiepunten voor deze onderdelen na het volgen van het intenseringscollege en het behalen van Griekse grammatica 1 of 2.

Verspreid over twee periodes worden 6 quizzes afgenomen. Dit zijn overhoringen over de stof van de twee voorafgaande weken. Het laagste cijfer van de 6 quizzes wordt weggestreept en het gemiddelde van de 5 resterende quizzes telt voor 30% mee voor het eindcijfer, doch alleen als dit het eindcijfer gunstig beïnvloedt. Aan het einde van periode 2 wordt het eindtentamen afgenomen. Bij een gunstige score voor de quizzes telt dit eindtentamen voor 70% mee, bij een ongunstige score is het cijfer voor het tentamen tevens het eindcijfer.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Dr. R. van Oppenraay en dr. W. Vermeulen, Ἑλληνικὴ γλῶττα, Nijmegen, 1983, bestaande uit Griekse spraakkunst (deel I) (Spr.), Oefenboek (deel IIa) en Vocabularium en Regulae bij het oefenboek (deel IIb).
Titel:Ἑλληνικὴ γλῶττα, bestaande uit Griekse spraakkunst (deel I) (Spr.), Oefenboek (deel IIa) en Vocabularium en Regulae bij het oefenboek (deel IIb)
Auteur:Dr. R. van Oppenraay en dr. W. Vermeulen
Uitgever:Nijmegen, 1983

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6