LET-GLTCB102
Griekse grammatica 2
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB102
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. W.L.G.M. Slenders
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.L.G.M. Slenders
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.L.G.M. Slenders
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W.L.G.M. Slenders
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3-PER 4  (25-01-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • vormen en constructies van de Griekse grammatica determineren;
  • regelmatige en onregelmatie Griekse werkwoorden vervoegen;
  • Griekse naamwoorden verbuigen;
  • Griekse zinnen vertalen naar het Nederlands zonder gebruik te maken van een woordenboek;
  • Griekse zinnen omzetten in een andere grammaticale constructie.
Inhoud
Deze cursus is het vervolg op Griekse grammatica 1. De nadruk ligt bij deze cursus op de syntaxis. Daarnaast wordt het verbum verder behandeld.
Verspreid over twee periodes worden 6 quizzes afgenomen. Dit zijn verhoringen over de stof van de twee voorafgaande weken. Het laagste cijfer van de 6 quizzes wordt weggestreept en het gemiddelde van de 5 resterende quizzes telt voor 30% mee voor het eindcijfer i.p.v. het cijfer voor het eerste deel van het eindtentamen (verbum), doch alleen als dit het eindcijfer gunstig be├»nvloedt.
Op het einde van periode 4 wordt het eindtentamen afgenomen. Dit tentamen bestaat uit twee onderdelen. Bij het eerste onderdeel worden werkwoordsvormen in de gevraagde vorm gezet. Bij dit onderdeel is het gebruik een woordenboek niet toegestaan. Het resultaat van dit onderdeel telt voor 30% mee en kan worden vervangen door het gemiddelde van de quizzes. Het tweede onderdeel betreft de syntaxis en richt zich op de analyse van zinnen en de omzetting van constructies. Het gebruik van een woordenboek is hier wel toegestaan. Dit onderdeel telt 70% mee.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
pas open na het behalen van Griekse grammatica 1.

Verplicht materiaal
Boek
Dr. R. van Oppenraay en dr. W. Vermeulen, Ἑλληνικὴ γλῶττα, Nijmegen, 1983, bestaande uit Griekse spraakkunst (deel I), Oefenboek (deel IIa) en Vocabularium en regulae bij het oefenboek (deel IIb)
Titel:Ἑλληνικὴ γλῶττα, Nijmegen, 1983, bestaande uit Griekse spraakkunst (deel I), Oefenboek (deel IIa) en Vocabularium en regulae bij het oefenboek (deel IIb)
Auteur:Dr. R. van Oppenraay en dr. W. Vermeulen
Uitgever:Nijmegen, 1983
Boek
A. Rijksbaron e.a., Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Lunteren
Titel:Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks
Auteur:A. Rijksbaron e.a
Uitgever:Lunteren
Fotokopieën
J. Nuchelmans, Kleine Griekse Grammatica, 18e druk of later (=KGG): Stamtijdenlijst A (fotokopie)
Titel:Kleine Griekse Grammatica, Stamtijdenlijst A (fotokopie)
Auteur:J. Nuchelmans
Druk:18
Fotokopieën
Oefeningen beknopte syntaxis (fotokopie).
Titel:Oefeningen beknopte syntaxis (fotokopie)

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
6