LET-GLTCB103B
Griekse teksten 2
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB103B
Studiepunten (ECTS)2,5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. F. Overduin
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Overduin
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F. Overduin
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F. Overduin
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 2  (02-11-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
•          onder begeleiding een pensum van ca. 20 OCT-pagina’s lezen;
•          dit pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
•          een onvoorbereide Griekse tekst van de voor het pensum geselecteerde auteur in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
•          vragen beantwoorden over vorm, inhoud en stijl van de behandelde teksten;
•          grammaticale en syntactische problemen in de teksten verklaren.
Inhoud
In periode 2 lees je twee redevoeringen van Lysias. Bij de vaststelling van de omvang van het pensum wordt uitgegaan van het lezen van een halve bladzijde Oxford-tekst per uur. Op college wordt een deel van het pensum, dat je thuis voorbereidt, behandeld. Ook lever je wekelijks een vertaling in van een deel van het pensum, dat door de docent gecorrigeerd en op college besproken wordt.

De cursus is bedoeld om je (ver)taalvaardigheid te ontwikkelen, in vervolg op de cursus Griekse teksten 1 en in samenhang met de cursus Griekse grammatica 1, tevens om elementaire onderzoeksvaardigheden te verwerven. In het eerste semester ligt de nadruk op eenvoudig klassiek proza, waarbij in periode 2 teksten van een wat hogere moeilijkheidsgraad worden gelezen. Je maakt actief gebruik van digitale hulpmiddelen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Syllabus
Syllabus Lysias (wordt uitgereikt)
Titel:Syllabus Lysias (wordt uitgereikt)
Woordenboek
Müller, F. & Thiel, Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek. Groningen: Wolters-Noordhoff (evt. tweedehands)
Titel:Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek
Auteur:Müller, F. & Thiel
Uitgever: Groningen: Wolters-Noordhoff (evt. tweedehands)

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6