LET-GLTCB105
Latijnse grammatica 1
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB105
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1-PER 2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
 
  • vormen en constructies van de Latijnse grammatica determineren;
  • regelmatige Latijnse werkwoorden vervoegen;
  • regelmatige Latijnse naamwoorden verbuigen;
  • grammaticaal eenvoudige Latijnse zinnen vertalen in het Nederlands zonder gebruik te maken van een woordenboek;
  • grammaticaal eenvoudige Nederlandse zinnen vertalen in het Latijn zonder gebruik te maken van een woordenboek.
Inhoud
De cursus is bedoeld om je kennis van de Latijnse grammatica op het niveau te krijgen dat nodig is om Latijnse teksten zonder problemen te kunnen vertalen en analyseren. 
Wanneer je geen eindexamen Latijn hebt gedaan, wordt een uur extra grammatica-onderwijs aangeboden om te helpen je achterstand weg te werken. Ter compensatie van de studielast die dit extra grammatica-onderwijs met zich brengt, hoef je dan niet de tentamens van het college Latijnse teksten 1 te maken. Je krijgt de studiepunten voor het onderdeel Latijnse teksten 1 (5 stp), wanneer je het tentamen Latijnse grammatica 1 hebt behaald.
In de periodes 1 en 2 bestudeer je de Latijnse grammatica en vertaal je Latijnse zinnen in het Nederlands en Nederlandse zinnen in het Latijn. Tevens maak je je een basisvocabulaire eigen (Latijn-Nederlands en Nederlands-Latijn). De nadruk ligt op de vormleer. 
Op college worden de vertaaloefeningen uit de leergang behandeld. Alle oefeningen worden thuis gemaakt. Op college wordt de grammatica behandeld en worden de oefeningen besproken. Verspreid over twee periodes worden 6 quizzes afgenomen. Dit zijn overhoringen over de stof van de twee voorafgaande weken. Het laagste cijfer van de 6 quizzes wordt weggestreept en het gemiddelde van de 5 resterende quizzes telt voor 30% mee voor het eindcijfer, doch alleen als dit het eindcijfer in gunstige zin be├»nvloedt. Aan het einde van periode 2 wordt het eindtentamen afgenomen. Bij een gunstige score voor de quizzes telt dit eindtentamen voor 70% mee, bij een ongunstige score voor de quizzes is het cijfer voor het tentamen tevens het eindcijfer.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Rotteveel Mansveld, F.G., & Waleson, R. (1970). Latijnse Leergang, deel 1, Grammatica. Groningen: Wolters-Noordhoff
Titel:Latijnse Leergang, deel 1, Grammatica
Auteur:Rotteveel Mansveld, F.G., & Waleson, R. (1970)
Uitgever:Groningen: Wolters-Noordhoff
Boek
Rotteveel Mansveld, F.G., & Waleson, R. (1968). Latijnse Leergang, deel 2, Oefenboek. Groningen: Wolters-Noordhoff; Zeinstra O.F.M., L. (1969)
Titel:Latijnse Leergang, deel 2, Oefenboek
Auteur:Rotteveel Mansveld, F.G., & Waleson, R. (1968)
Uitgever:Groningen: Wolters-Noordhoff; Zeinstra O.F.M., L. (1969)

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6