LET-GLTCB106
Latijnse grammatica 2
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB106
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3-PER 4  (25-01-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • vormen en constructies van de Latijnse grammatica determineren;
  • regelmatige en onregelmatige Latijnse werkwoorden vervoegen;
  • regelmatige en onregelmatige Latijnse naamwoorden verbuigen;
  • Latijnse zinnen vertalen in het Nederlands zonder gebruik te maken van een woordenboek;
  • Nederlandse zinnen vertalen in het Latijn zonder gebruik te maken van een woordenboek;
  • zinnen omzetten in een andere grammaticale constructie.
Inhoud
Deze cursus is een voortzetting van de cursus Latijnse grammatica 1. Daarbij ligt de nadruk in deze tweede collegereeks op de syntaxis. Wanneer je geen eindexamen Latijn hebt gedaan, krijg je een extra ondersteuning van 1 uur grammatica-onderwijs per week.
Op college worden de vertaaloefeningen uit de leergang behandeld. Alle oefeningen worden thuis gemaakt. Op college wordt de grammatica behandeld en worden de oefeningen besproken. Verspreid over twee periodes worden 6 quizzes afgenomen. Dit zijn overhoringen over de stof van de twee voorafgaande weken. Het laagste cijfer van de 6 quizzes wordt weggestreept en het gemiddelde van de 5 resterende quizzes telt voor 30% mee voor het eindcijfer, doch alleen als dit het eindcijfer in gunstige zin beïnvloedt. Aan het einde van periode 2 wordt het eindtentamen afgenomen. Bij een gunstige score voor de quizzes telt dit eindtentamen voor 70% mee, bij een ongunstige score voor de quizzes is het cijfer voor het tentamen tevens het eindcijfer.
ICT-vaardigheden: je wordt aangemoedigd oefeningen te maken m.b.v. de beschikbare programma's in het MMS.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
pas open na het behalen van Latijnse grammatica 1

Verplicht materiaal
Boek
Rotteveel Mansveld, F.G., & Waleson, R. (1970). Latijnse Leergang, deel 1, Grammatica. Groningen: Wolters-Noordhoff
Titel:Latijnse Leergang, deel 1, Grammatica
Auteur:Rotteveel Mansveld, F.G., & Waleson, R. (1970)
Uitgever:Groningen: Wolters-Noordhoff
Boek
Rotteveel Mansveld, F.G., & Waleson, R. (1968). Latijnse Leergang, deel 2, Oefenboek. Groningen: Wolters-Noordhoff
Titel:Latijnse Leergang, deel 2, Oefenboek
Auteur:Rotteveel Mansveld, F.G., & Waleson, R. (1968)
Uitgever:Groningen: Wolters-Noordhoff

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
6