LET-GLTCB107B
Latijnse teksten 2
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB107B
Studiepunten (ECTS)2,5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
•          onder begeleiding een pensum van ca. 600 regels poëzie lezen;
•          dit pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
•          een onvoorbereide Latijnse tekst van de voor het pensum geselecteerde auteur in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
•          vragen beantwoorden over vorm, inhoud en stijl van de behandelde teksten;
•          eenvoudige grammaticale en syntactische problemen in de teksten verklaren;
•          de poëzie van Ovidius scanderen;
•          eenvoudig bibliografisch onderzoek doen met behulp van internetbronnen;
•          digitale corpora van Latijnse teksten kritisch gebruiken;

 
Inhoud
De cursus is bedoeld om je (ver)taalvaardigheid te ontwikkelen in samenhang met de cursus Latijnse grammatica 1 en tevens om elementaire onderzoeksvaardigheden te verwerven.
Je leest een selectie uit de Metamorphoses van Ovidius, volgens de norm van 15 versregels per uur. Tevens leer je elementair bibliografisch onderzoek doen en gebruik te maken van digitale corpora van Latijnse teksten.
Tijdens de colleges wordt een deel van het pensum, dat je thuis hebt voorbereid, behandeld. Elke week dient ook een klein stuk vertaling schriftelijk te worden ingeleverd. Het overige deel van het pensum moet je zelfstandig lezen.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen over collegestof en pensum. Ook een onvoorbereide vertaling en een scansie-opdracht maken deel uit van het tentamen. Bij het tentamen worden geen hulpmiddelen (woordenboek, grammatica) gebruikt.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Teksten
Latijnse teksten en aantekeningen worden in kopie ter beschikking gesteld aan het begin van het college.
Titel:Latijnse teksten en aantekeningen worden in kopie ter beschikking gesteld aan het begin van het college.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6