LET-GLTCB108A
Latijnse teksten 3
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB108A
Studiepunten (ECTS)2,5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3  (25-01-2021 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • onder begeleiding een pensum van ca. 17 OCT lezen;
  • dit pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • een onvoorbereide Latijnse prozatekst van voor het pensum geselecteerde auteurs in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • vragen beantwoorden over vorm, inhoud en stijl van de behandelde teksten;
  • complexe grammaticale en syntactische problemen in de teksten verklaren;
  • verantwoord gebruik maken van wetenschappelijke lexica, grammatica’s en commentaren;
  • een descriptief wetenschappelijk artikel gebruiken en (methodologisch) bekritiseren.
 


 
Inhoud
De cursus is bedoeld om je (ver)taalvaardigheid te ontwikkelen in samenhang met de cursus Latijnse grammatica 1 en 2, en volgend op Latijnse teksten 1 en 2. De gebruikte teksten lopen op in moeilijkheid. Tevens leer je werken met wetenschappelijke lexica, grammatica’s en commentaren en maak je kennis met het gebruik van secundaire literatuur voor de interpretatie van literaire teksten.
De stof voor het tentamen bestaat uit 17 bladzijden Oxford-tekst proza, volgens de norm van ca. een halve bladzijde Oxford-tekst per uur.
Tijdens de colleges wordt een deel van het pensum, dat je thuis hebt voorbereid, behandeld. Het overige deel moet je zelfstandig lezen.

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Teksten
Latijnse teksten worden in kopie ter beschikking gesteld aan het begin van het college.
Titel:Latijnse teksten worden in kopie ter beschikking gesteld aan het begin van het college.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
6