LET-GLTCB108B
Latijnse teksten 4
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB108B
Studiepunten (ECTS)2,5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Examinator
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 4  (08-04-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:
•          onder begeleiding een pensum van ca. 600 regels poëzie lezen;
•          dit pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
•          een onvoorbereide Latijnse prozatekst van de voor het pensum geselecteerde auteur in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
•          vragen beantwoorden over vorm, inhoud en stijl van de behandelde teksten;
•          complexe grammaticale en syntactische problemen in de teksten verklaren;
•          de poëzie van Vergilius scanderen;
•          een analytisch wetenschappelijk artikel kritisch lezen;
•          een analytisch wetenschappelijk artikel gebruiken voor de analyse van (delen van) het pensum.
 
Inhoud
De cursus is bedoeld om je (ver)taalvaardigheid te ontwikkelen in samenhang met de cursus Latijnse grammatica 1 en 2, en volgend op Latijnse teksten 1, 2 en 3. Tevens ontwikkel je je vaardigheid in het gebruik van secundaire literatuur voor de interpretatie van literaire teksten.
De stof voor het tentamen bestaat 570 verzen poëzie (Vergilius, periode 4), volgens de norm van ca. 15 versregels per uur.
Tijdens de colleges wordt een deel van het pensum, dat je thuis hebt voorbereid, behandeld. Het overige deel moet je zelfstandig lezen.

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Teksten
Latijnse teksten worden digitaal ter beschikking gesteld aan het begin van het college.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
6