LET-GLTCB109
Meesterwerken uit de Antieke Literatuur
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB109
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Examinator
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Overduin
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3-PER 4  (31-01-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • de voornaamste Griekse en Romeinse auteurs, werken en genres noemen en dateren;
  • kenmerken van de gelezen genres in vertaalde Griekse en Romeinse teksten verklaren;
  • vertaalde Griekse en Romeinse teksten in dezelfde genres (epiek, drama, historiografie, (vak)proza, retorica, lyriek) met elkaar vergelijken;
  • een specifiek onderwerp binnen de Griekse c.q. Romeinse letterkunde presenteren in een mondelinge voordracht;
  • In je voordracht een fragment in de oorspronkelijke Griekse c.q. Latijnse tekst in detail analyseren.
Inhoud
De cursus biedt een combinatie van hoor- en werkcolleges, waarin je een overzicht krijgt van de Griekse en Latijnse literatuurgeschiedenis aan de hand van een handboek en een uitgebreide selectie van teksten in vertaling. In de letterkundecolleges van B2 en in de minoren Grieks en Latijn wordt de kennis die in deze cursus wordt opgedaan verder uitgediept aan de hand van meer gespecialiseerde literatuur en teksten in de originele talen.
Je leest exemplarische teksten uit de klassieke literatuur in vertaling, die op de hoorcolleges in hun letterkundige context worden besproken. Daarnaast maak je je de hoofdlijnen van de klassieke literatuur eigen door het bestuderen van een beknopte chronologische literatuurgeschiedenis (Klooster), een aanvullende selectie van secundaire literatuur, en een uitgebreide selectie Griekse en Latijnse teksten in vertaling, die telkens in combinatie en per genre op hoorcollege worden besproken, bijv. epiek (Homerus/Vergilius), drama (Euripides/Plautus), lyriek (Sappho en Alcaeus/Catullus en Horatius), historiografie (een selectie uit Thucydides/Caesar), etc. In de werkcolleges, waarin voordrachten en discussie centraal staan, verzorg je tweemaal een presentatie (over een Grieks én een Latijns onderwerp) die enerzijds dieper op de stof van het hoorcollege ingaat, maar waarin je ook aanvullend nieuw materiaal, vanuit het Grieks en het Latijn, vergelijkt en aan de stof van het hoorcollege relateert, mede op basis van aanvullende secundaire literatuur. In deze voorgeschreven opdrachten train je eveneens je mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden. Opdrachten op het (verplichte) werkcollege in periode 3-4 moeten naar behoren zijn vervuld.


 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Klooster, J. (2017), Klassieke Literatuur; syllabus met Griekse en Latijnse werken in vertaling
Titel:Klassieke Literatuur; syllabus met Griekse en Latijnse werken in vertaling
Auteur:Klooster, J. (2017)
Literatuur
Selectie van aanvullende secundaire literatuur (wordt op college bekendgemaakt).
Titel:Selectie van aanvullende secundaire literatuur (wordt op college bekendgemaakt).

Aanbevolen materiaal
Handleiding
Allan, W. (2014), Classical literature, a very short introduction, Oxford
Titel:Classical literature, a very short introduction
Auteur:Allan, W. (2014)
Uitgever:Oxford
Boek
Von Albrecht, M. (20163), Geschichte der römischen Literatur, Berlijn
Titel:Geschichte der römischen Literatur
Auteur:Von Albrecht, M. (20163)
Uitgever:Berlijn
Boek
Whitmarsh, T. (2004), Ancient Greek Literature, Cambridge, UK & Malden, MA.
Titel:Ancient Greek Literature
Auteur:Whitmarsh, T. (2004)
Uitgever:Cambridge, UK & Malden, MA

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
6