LET-GLTCB114
Griekse en Romeinse archeologie
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB114
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
prof. dr. S.T.A.M. Mols
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.M. Moormann
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.W.A. Veen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.W.A. Veen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. C.W.A. Veen
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 3  (31-08-2020 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus
 
  • kun je gebouwen en kunstwerken uit de oudheid herkennen en analyseren en deze plaatsen in de toenmalige context.
  • kun je je kennis over de basiskenmerken toepassen op onbekende objecten en deze in tijd en context plaatsen.
  • heb je inzicht gekregen in de archeologie als wetenschap aan de hand van concrete voorbeelden in de gevolgde colleges.
  • kun je kritisch ingaan op problemen in de Griekse en Romeinse archeologie aan de hand van bestudeerde en bediscussieerde wetenschappelijke artikelen.
  • kun je kritisch kijken naar internetbronnen over archeologische onderwerpen en onderscheid maken tussen betrouwbare en minder betrouwbare of onbetrouwbare bronnen.
Inhoud
Deze inleiding op de Griekse en Romeinse archeologie  bestaat uit twee modules. In het eerste blok komt de Griekse wereld aan de orde: de Griekse prehistorie, Griekse architectuur, beeldhouwkunst en keramiek, de hellenisering van de Mediterrane wereld en de Etrusken. Blok 2 bestrijkt de Romeinse cultuur: De focus ligt op Rome vanaf de stichting tot in de tijd van Constantijn (8e eeuw v.Chr.-4de eeuw n.Chr.). Daarnaast is er aandacht voor de Romeinen in de westelijke provincies, met name Nederland. Deze cursus geeft een overzicht van de materiĆ«le cultuur van de Griekse en Romeinse wereld in historisch perspectief.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9780500295250
Titel:Greek and Roman art
Auteur:Susan Woodford
Uitgever:Thames and Hudson
Kosten:22,50

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER2 gel2
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER3 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege / Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5