LET-GLTCB221
Latijnse letterkunde 1: Epiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB221
Studiepunten (ECTS)2,5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Examinator
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:

• met redelijke snelheid het opgegeven pensum lezen en zelfstandig interpreteren met behulp van commentaren en secundaire literatuur;
• passages uit het opgegeven pensum in goed Nederlands vertalen;
• grammaticale en syntactische problemen in de teksten signaleren, verklaren en oplossen, en de specifieke talige kenmerken van de verschillende auteurs benoemen;
• de hoofdzaken van en ontwikkelingen in de geschiedenis van de Romeinse epiek en leerdicht benoemen;
• deze met behulp van de secundaire literatuur uitleggen tegen hun (literair-)historische achtergrond;
• retorische en stilistische kenmerken van de behandelde teksten benoemen en bespreken;
 
Inhoud
Je leest een selectie van epische en didactische teksten van Romeinse dichters.
Niveau

Voorkennis
Na behalen van Latijnse grammatica 1 GLTCB105 of 2 GLTCB106 en twee van de Latijnse teksten 1 t/m 4:
1: GLTCB107A
2: GLTCB107B
3: GLTCB108A
4: GLTCB108B
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Syllabus
Teksten of links worden via de studiehandleiding of op college verstrekt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkcollege, aangevuld met zelfstudie van een pensum.

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
6