LET-GLTCB222
Latijnse letterkunde 2: Retorica
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB222
Studiepunten (ECTS)2,5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je
  • het zelfstandig gelezen pensum accuraat in aanvaardbaar Nederlands vertalen;
  • grammaticale en syntactische problemen in de teksten van het pensum analyseren;
  • kritisch reflecteren op vorm, inhoud en stijl van de teksten van het pensum;
  • de hoofdzaken van en ontwikkelingen in de geschiedenis en de theorie van de Romeinse retorica noemen;
  • retorische genrekenmerken aanwijzen in de teksten van het pensum
  • retorische genrekenmerken in hun context bespreken;
  • een retorische en stilistische analyse geven van de behandelde teksten en de pensumteksten.


 
Inhoud
In deze cursus leer je theorie en methoden van de antieke retorica te gebruiken voor de analyse van (retorisch) proza. De bijeenkomsten bieden een mengvorm van hoor- en werkcolleges. Er wordt ingegaan op de geschiedenis en theorie van de Romeinse retorica en (kort) haar doorwerking in de moderne taalbeheersing. Zelf lees je, mede aan de hand van een wetenschappelijk commentaar, een selectie van Romeinse redevoeringen en retorische theorie van antieke proza-auteurs. Hieronder valt ook een zelfstandig te lezen pensum volgens de norm van driekwart pagina OCT per uur. 
Er is een schriftelijk tentamen over collegestof en pensum. Bij dit tentamen hoort het vertalen van een ongezien stuk retorisch proza.

 
Niveau

Voorkennis
Na behalen van Latijnse grammatica 1 GLTCB105 of 2 GLTCB106 en twee van de Latijnse teksten 1 t/m 4:
1: GLTCB107A
2: GLTCB107B
3: GLTCB108A
4: GLTCB108B
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen over collegestof en pensum. Ook een onvoorbereide vertaling maakt deel uit van het tentamen. Bij het tentamen worden geen hulpmiddelen (woordenboek, grammatica) gebruikt.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Bij dit college hoort een syllabus. Hierover wordt meer bekendgemaakt in de studiehandleiding.
Titel:Bij dit college hoort een syllabus. Hierover wordt meer bekendgemaakt in de studiehandleiding.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6