LET-GLTCB225
Latijnse taalkunde 1: verdieping syntaxis en historische grammatica
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB225
Studiepunten (ECTS)2,5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L.J. ter Beek
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 2  (06-11-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingNiet open voor Aanschuifonderwijs.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • de hoofdzaken van de ontwikkeling van de Latijnse taal van het Nostratisch/Indogermaans tot aan de klassieke periode van het Latijn benoemen;
  • de grote lijnen aangeven van de ontwikkeling van de taalkunde in de Romeinse oudheid;
  • de grote lijnen aangeven van de onderlinge verhoudingen van de Indogermaanse taalfamilies;
  • de klankwetten uitleggen die in de geschiedenis van het Latijn hebben gewerkt;
  • teksten vertalen die illustratief zijn voor de ontwikkeling van het archa├»sche Latijn;
  • belangrijke en/of illustratieve taalkundige verschijnselen verklaren in Etruskische, Venetische, Zuidpiceense, Umbrische, Oskische en Faliskische teksten;
  • de moderne ontwikkelingen op het gebied van de historische Latijnse taalkunde benoemen.
Inhoud
De cursus bestaat uit werkcolleges, waarin je de geschiedenis van de Latijnse taal bestudeert. Er wordt aandacht besteed aan de hoofdzaken van de ontwikkeling die de Latijnse taal heeft doorgemaakt, van het Indogermaans tot de klassieke periode van het Latijn. Behalve aan het Latijn wordt er aandacht besteed aan het Nostratisch, het Indogermaans en in het bijzonder aan de Italische taalfamilie, aan de ontwikkeling van de taalkunde in de Romeinse oudheid, de morfologie en foniek van het Latijn, alsmede aan Italische talen als het Venetisch, Zuidpiceens, Umbrisch, Oskisch en Faliskisch. Ook het Etruskisch komt aan de orde. Tenslotte worden illustratieve archaïsche Latijnse inscripties bestudeerd.
.
Niveau

Voorkennis
Na behalen van Latijnse grammatica 1 GLTCB105 of 2 GLTCB106.
En twee van de Latijnse teksten 1 t/m 4:
1: GLTCB107A
2: GLTCB107B
3: GLTCB108A
4: GLTCB108B
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Syllabus
Syllabus ’Latijnse taalkunde 1. Geschiedenis van de Latijnse taal’ van dr L.J. ter Beek. Deze syllabus zal tijdens het college ter beschikking worden gesteld.
Titel:Syllabus ’Latijnse taalkunde 1. Geschiedenis van de Latijnse taal’, Deze syllabus zal tijdens het college ter beschikking worden gesteld.
Auteur:dr L.J. ter Beek

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
6