LET-GLTCB227
Antieke wijsbegeerte 1
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB227
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. ir. F.A. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. F.A. Bakker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. F.A. Bakker
Overige cursussen docent
Examinator
dr. ir. F.A. Bakker
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 3  (31-08-2020 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • een globaal overzicht geven van de ontwikkeling, de belangrijkste thema's en de hoogtepunten van de Griekse en Romeinse wijsbegeerte;
  • de ontwikkeling, de belangrijkste thema's en de hoogtepunten van de Griekse en Romeinse wijsbegeerte herkennen;
  • filosofische teksten kritisch lezen en deze op elkaar betrekken, en daarvan schriftelijk verslag doen.
Inhoud
Deze cursus biedt je een eerste kennismaking met de belangrijkste filosofen en filosofische stromingen uit de oudheid, in het bijzonder de Presocraten, Plato, Aristoteles, en de hellenistische scholen. De cursus volgt de ontwikkeling van de antieke wijsbegeerte vanaf haar ontstaan in de zesde eeuw v.Chr. tot aan haar geleidelijke verdringing door de Christelijke wijsbegeerte in de vijfde en zesde eeuw n.Chr. Verschillende filosofen en stromingen zullen mede worden besproken aan de hand van selecties uit hun eigen werk.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
pdf- versie van K.A. Algra, F.A.J. de Haas, J.M. van Ophuijsen & C.G. Steel (red.), Griekse en Romeinse filosofie, Utrecht/Leiden/Leuven, vierde uitgave 2006.
Titel:pdf- versie van Griekse en Romeinse filosofie
Auteur:K.A. Algra, F.A.J. de Haas, J.M. van Ophuijsen & C.G. Steel (red.)
Uitgever:Utrecht/Leiden/Leuven, 2006.
Druk:4
Teksten
Voorts een selectie van teksten die in de loop van de cursus beschikbaar gesteld zullen worden.
Titel:Voorts een selectie van teksten die in de loop van de cursus beschikbaar gesteld zullen worden.

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER3 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Combinatie van hoor- en werkcollege. Voor elk college dient de student de opgegeven literatuur en/of teksten voor te bereiden.

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging70
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Opdrachten
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5