LET-GLTCB230
Theorie, methoden en technieken van de klassieke cultuurvakken
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB230
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. M. Polak
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.K. Termeer
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.K. Termeer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.K. Termeer
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.K. Termeer
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • voor de bronsoorten die zijn besproken in het college: bronnen zoeken via de belangrijkste corpora en databases (heuristiek);
  • voor de bronsoorten die zijn besproken in het college: de belangrijkste elementen van bronnenkritiek toepassen;
  • aan de hand van de kennismaking met de archeologische en oudhistorische praktijk onderzoeksvragen formuleren;
  • geschikte bronnen vinden voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag;
  • beargumenteerd reflecteren op de relatie tussen archeologie en oude geschiedenis;
  • representatieve samples van een specifieke materiaalcategorie (bv Romeins aardewerk) determineren.
Inhoud
Binnen de archeologie en oude geschiedenis wordt gebruik gemaakt van een breed spectrum aan bronnen, van aardewerk tot munten, van luchtfoto’s tot inscripties. In deze cursus maak je kennis met deze bronnen, of verdiep je je kennis ervan. Bovendien leer je bronnenkritiek toe te passen, zodat je de bronnen op een verantwoorde manier kunt gebruiken. Daarnaast zullen we reflecteren op de onderlinge verhouding tussen oude geschiedenis en archeologie en de geschiedenis van beide vakgebieden.

In de colleges wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en positie van de archeologie en de oude geschiedenis als wetenschap, onderzoeksmethoden, en theorievorming. Daarnaast zijn er colleges over archeologische veldwerktechnieken (zoals field survey en opgraven), aardewerk, numismatiek, epigrafie en papyrologie.  Op basis van de kennis die je in college opdoet, oefen je met bronanalyses. De te bestuderen literatuur bestaat uit artikelen en hoofdstukken uit monografieën of wetenschappelijke bundels.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen
In de colleges op te geven artikelen en hoofdstukken uit monografieën

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio A
Weging75
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio B
Weging25
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5