LET-GLTCB233
Voortleven van de oudheid in de moderne tijd
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB233
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
prof. dr. B.M.C. Breij
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. de Haan
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.J.C. Hunink
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.P.M.H. Lardinois
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.M. Moormann
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1-PER 3  (31-08-2020 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifminor
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
 • de mechanismen die de receptie(s) van de klassieke beschaving vormgeven, inzichtelijk maken;
 • uitleggen dat, en hoe, de besproken thema's exemplarisch zijn voor het gegeven dat er in de receptie van Grieks-Romeinse cultuuruitingen altijd sprake is geweest van een dynamisch proces van ontlening en aanpassing;
 • op verschillende vormen van receptie van Grieks-Romeinse beschavingselementen na de oudheid tot in onze eigen tijd reflecteren;
 • op verschillende vormen van receptie van Grieks-Romeinse beschavingselementen na de oudheid tot in onze eigen tijd een eigen stellingname formuleren. 
Inhoud
Sinds de val van het Romeinse rijk is de receptie van de klassieke Grieks-Romeinse beschaving een constante factor geweest in de westerse beschavingsgeschiedenis, vanaf de vroegste middeleeuwen tot op de dag van vandaag. Ook onze moderne cultuur is geheel doortrokken van beschavingsinvloeden uit de klassieke oudheid op allerlei gebieden en ontleent daaraan steeds nieuwe impulsen. In deze cursus krijgt de student inzicht in diverse aspecten van de klassieke oudheid en het voortleven en de receptie daarvan in de westerse cultuur tot in onze eigen tijd. Daarnaast leert hij de mechanismen kennen die werkzaam zijn bij de interactie tussen klassieke voorbeelden en de eigen tijd, zodat duidelijk wordt dat de klassieke beschaving door de eeuwen heen steeds opnieuw de actualiteit heeft helpen vormgeven. De overkoepelende vraag die in elk college gesteld wordt is: wat draagt de oudheid bij aan het als casus behandelde fenomeen, en ook andersom: wat zegt het besproken onderwerp over de oudheid. De student wordt daarbij aangespoord ook vanuit de eigen opleiding en achtergrond te kijken naar mogelijke verbindingen tussen zijn of haar ‘wereld’ en de klassieke oudheid.
Onderwerpen die ter sprake komen:
 • Inleiding en overzicht van de reeks
 • Latijnse welsprekendheid
 • Antieke romans en hun beeldbepalende rol in de film
 • De 20e-eeuwse politieke receptie van Plato: totalitarisme en ideologie
 • Van Herodotus tot 300: de Perzische oorlogen in de spiegel van het verleden
 • Politiek en cultuur: Romeinen in de negentiende en twintigste eeuw
 • Vroeg-Griekse dichtkunst en de doorwerking in de lyriek
 • Het klassieke epos: Homerus en Hollywood
 • Sport, van Olympische Spelen tot heden
 • Klassiek toerisme in de zeventiende eeuw
 • De opgravingen van Pompeii als bron van inspiratie voor kunst en literatuur
Niveau
geen specifiek niveau vereist. Relevante Griekse en Latijnse bronnen worden in vertaling beschikbaar gesteld.
Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen en opdrachten voor elk van de colleges. Gevraagd wordt om kennis en inzicht en om de eigen ideeën over interactie tussen de oudheid en latere tijd in geschiedenis, cultuur en andere aspecten.
Bijzonderheden

Voorkennis
geen

Verplicht materiaal
Literatuur
Op te geven stukken uit primaire en secundaire literatuur en (delen van) films.
Titel:Op te geven stukken uit primaire en secundaire literatuur en (delen van) films.

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER3 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging80
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5