LET-GLTCB235
Elementair Latijn
Cursus informatieRooster
CursusLET-GLTCB235
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Griekse en Latijnse taal en cultuur;
Docenten
Docent
dr. R. Dijkstra
Overige cursussen docent
Examinator
B. Janssen, MA
Overige cursussen docent
Docent
B. Janssen, MA
Overige cursussen docent
Coördinator
B. Janssen, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
B. Janssen, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs.
Vak open voor alle studenten die Latijn willen leren.
Niet voor Exchangestudenten.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus…
  • ken en beheers je zowel de vormen als de constructies van de Latijnse basisgrammatica;
  • beschik je over een elementaire woordenschat, inclusief de meest frequente stamtijden;
  • kun je eenvoudige zinnen en prozateksten vanuit het Latijn in goed Nederlands vertalen.
Inhoud
In deze cursus staat de Latijnse taal uit het klassieke Rome centraal. Om Latijn te kunnen lezen is het beheersen van de grammatica (vormleer en syntaxis) een belangrijke voorwaarde. In deze cursus oefenen we de grammatica aan de hand van in moeilijkheidsgraad oplopende oefeningen en beginnen we met het lezen van korte teksten. De colleges zullen bestaan uit een korte grammatica-uitleg en het bespreken van door de student thuis voorbereide opgaven en teksten.
Niveau
Beginners. De cursus is bedoeld voor studenten die nog geen kennis hebben van het Latijn.
Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Een schriftelijk tentamen na periodes 1 en 2. Op het tentamen worden grammatica, woordenschat, en vertaalvaardigheid getoetst.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Teksten
Boek (verplicht): Tirocinium Latinum. Houten: Paul Brand (ISBN 9789022885512) Teksten ter vertaling worden door de docent ter beschikking gesteld.
ISBN:9789022885512
Titel:Tirocinium Latinum
Auteur:Loenen
Uitgever:Paul Brand
Kosten:19,99

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Combinatie van hoor- en werkcollege. Voor elk college dient de student de opgegeven literatuur en/of teksten voor te bereiden.

Toetsen
Schriftelijk deeltentamen A
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk deeltentamen B
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5